Bijgewerkt: 31 maart 2023

35.000 mensen dienden een eerste asielverzoek in Nederland in 2022

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
30-01-2023

In 2022 dienden ruim 35.000 mensen een eerste asielverzoek in Nederland in, 44 % meer dan het jaar ervoor. Vooral in de tweede helft van het jaar werden de aanvragen gedaan. Vorig jaar kwamen bijna 11.000 nareizigers naar Nederland, 8 % meer dan in 2021. Net als voorgaande jaren vormden Syriërs de grootste groep asielzoekers. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meeste aanvragen in tweede helft van 2022. In 2022 dienden 35.535 asielzoekers een eerste asielverzoek in, het hoogste aantal sinds 2015. In het tweede half jaar van 2022 waren dit er meer (21.760 verzoeken) dan in het eerste half jaar (13.775 verzoeken). In februari kreeg de IND de minste (1.600) en in september de meeste (4.435) asielverzoeken te verwerken. Na september nam het aantal asielverzoeken weer af.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2023)

Asielverzoeken in Nederland, naar nationaliteit tussen 2018-2022

Meer dan 1 op de 3 asielzoekers uit Syrië. Mensen met een Syrische nationaliteit vormden in.. 2022, net zoals in voorgaande jaren, de grootste groep asielzoekers; bijna 36 % (12 640) van het totaal. Dat is de helft meer dan een jaar eerder. Bijna 70 % van de asielverzoeken van Syriërs werd ingediend in de tweede helft van het jaar.

Net als in 2021 vormden Afghanen (2.730) en Turken (2.685) na Syriërs de grootste groepen asielzoekers in 2022. Het aantal asielverzoeken van mensen met de Afghaanse nationaliteit daalde met 9 %, terwijl het aantal Turkse aanvragen met 9 % steeg ten opzichte van een jaar eerder.

Aantal nareizigers licht gestegen. In 2022 kwamen 10.925 nareizende familieleden naar Nederland, dat waren er zo’n 800 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal nareizigers was in het laatste kwartaal van 2022 het laagst (1.545) en het hoogst in het derde kwartaal (3.640). De stijging van het aantal nareizigers komt grotendeels door mensen met een Syrische en Turkse nationaliteit. 7.240 Syrische familieleden reisden vorig jaar naar Nederland, zo’n 12 % meer dan in 2021. Het aantal nareizigers met de Turkse nationaliteit steeg met 49 % naar 1.095 in 2022. Het aantal nareizigers met de Eritrese en Jemenitische nationaliteit daalde met respectievelijk 28 % en 42 %.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2023)

Nareizigers in Nederland, naar nationaliteit tussen 2018-2022

Sterke stijging aantal Oekraïense en Russische asielverzoeken. De meeste Oekraïners die in 2022 naar Nederland kwamen, kregen tijdelijk bescherming door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie en mogen tot 4 maart 2023 in Nederland blijven. Door deze regeling hoeven Oekraïners geen asielverzoek in te dienen. Voor een aantal Oekraïners bleek dat zij niet onder deze regeling vielen maar dat zij een asielprocedure moeten doorlopen. In 2022 hebben 1.060 mensen met de Oekraïense nationaliteit een asielverzoek gedaan. In 2021 waren dit er nog 70. Het aantal verzoeken van mensen met de Russische nationaliteit was 590. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2021.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.