Bijgewerkt: 3 december 2021

4 juni microklimaat informatieavond Schiphol

Nieuws -> Schiphol

Bron: Gemeente Amstelveen
09-05-2008

Op woensdag 4 juni 2008 organiseren de gemeente Amstelveen en Luchtverkeersleiding Nederland de tweede microklimaat informatieavond over het vliegverkeer boven Amstelveen. Deze avond is het vervolg op de microklimaatavond die op 23 oktober 2007 werd georganiseerd. Alle bewoners van Amstelveen worden hiervoor uitgenodigd.

Riemens Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De directeur van Luchtverkeersleiding Nederland, Paul Riemens tijdens de informatieavond op 23 oktober 2007


Naar aanleiding van de vele vragen die in oktober zijn gesteld, hebben de gemeente en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een aantal vragenstellers uitgenodigd om een ‘hinder top 5’ voor hun woongebied op te stellen. Amstelveen is in vier gebieden verdeeld met per gebied één focusgroep bestaande uit vijf bewoners, een vertegenwoordiging van een wijkplatform en van het Bewonersaanspreekpunt Schiphol. Zij hebben de hinderbeleving voor hun gebied in kaart gebracht. Op basis daarvan gaat LVNL onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de benoemde overlast te beperken binnen de wettelijke kaders van milieu, veiligheid en capaciteit.

Tijdens de informatieavond gaat LVNL dieper in op de uitkomsten van de focusgroepen. Verder wordt met alle aanwezigen de voortgang van het microklimaatproject besproken en in overleg bepaald waar de prioriteiten worden gelegd bij het onderzoek naar de mogelijkheden van hinderbeperking.  Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Naast een aantal medewerkers van de gemeente en LVNL is ook wethouder Pols aanwezig.

Tijd:               woensdag 4 juni 2008, vanaf 19 tot 22 uur.

Locatie:          Keizer Karel College, Elegast 5 te AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS