Bijgewerkt: 25 juli 2024

4 procent minder startende ondernemers in 2012

Nieuws -> Informatief

Bron: ING
25-11-2012

In 2012 zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Door het gebrek aan vertrouwen wordt ook voor de rest van dit jaar een krimp verwacht op de startersmarkt.

De regionale verschillen blijven groot. Zo trekt de Randstad circa 55% van alle starters aan. Deze regionale verschillen worden verklaard door verschillende factoren, waaronder de bevolkingsdichtheid.

starters Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

De Randstad heeft een relatief hoge startersratio en in andere gebieden ligt dit een stuk lager


De startersratio, het aantal startende ondernemers als percentage van de potentiële beroepsbevolking (alle inwoners tussen 15 en 65 jaar), verschilt sterk per regio. Zo kent de Randstad een relatief hoge startersratio en ligt dit in andere gebieden een stuk lager.

Doordat het aantal startende ondernemers overal is teruggelopen zijn deze startersratio in de verschillende provincies gedaald in vergelijking met vorig jaar. In de eerste drie kwartalen in 2011 begonnen op alle 10.000 mensen meer dan 90 mensen een bedrijf in Nederland. Deze startersratio is in dezelfde periode dit jaar tot 86 teruggelopen.

Er bestaat een duidelijk verband tussen het startersaandeel en de bevolkingsdichtheid in een regio. Dichtbevolkte gebieden, zoals de regio Den-Haag, Amsterdam en Haarlem, hebben doorgaans een hoge startersratio. Dit kan verklaard worden door verschillende factoren, zoals:

• De omvangrijke afzet- en werknemersmarkt van steden biedt kansen voor nieuw ondernemerschap. Potentiële afnemers en personeelsleden wonen in de buurt.

• Dichtbevolkte gebieden hebben over het algemeen een hoge bedrijfsdichtheid. Dit creëert business to business mogelijkheden en dus ook kansen voor beginnende ondernemers.

Groot-Amsterdam slaat zich tot dusver redelijk goed door de economische crisis heen, maar voelt wel, dat de financiële en zakelijke dienstverlening niet langer als voortrekker van de economie fungeert. Met de kwakkelende Nederlandse economie komt de internationale verbondenheid van de hoofdstedelijke regio goed uit. ING Economisch Bureau verwacht, dat de regionale economie volgend jaar licht zal groeien, wat grotendeels te danken is aan de bevolkingsaanwas.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.