Bijgewerkt: 3 juli 2022

40 miljoen euro extra voor het diplomatieke netwerk van Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
09-10-2018

Nederland is sterk afhankelijk van een stabiele internationale omgeving. Veiligheid in Nederland hangt direct samen met veiligheid om ons heen, niet alleen rondom Europa, maar ook verder weg. Onze samenleving en economie is sterk verweven met het buitenland. Daarbij past een actieve en sterke diplomatieke dienst. Vanaf 2018 wordt er daarom stapsgewijs extra geld geïnvesteerd in het diplomatieke netwerk. Eerder werd al bekend waaraan de eerste € 10 miljoen wordt besteed, dit bedrag zal oplopen tot structureel € 40 miljoen in 2021.

'De gebeurtenissen deze weken bewijzen eens temeer dat het buitenland invloed heeft op onze veiligheid en welvaart. Daarom is het noodzakelijk dat we investeren in een krachtige positie op het internationale toneel', aldus minister Blok van Buitenlandse Zaken. 'We kunnen natuurlijk niet alles; we moeten keuzes maken. Dus zetten we in op die thema’s, die alle Nederlanders ten goede komen. Zoals het vergroten van onze veiligheid en het tegengaan van irreguliere migratie.' Meer diplomatie in instabiele regio’s. Nederland wil de oorzaken van vluchtelingenstromen aanpakken, opvang in de regio verbeteren en irreguliere migratie tegengaan. Met een versterkte diplomatieke bezetting in instabiele landen en regio’s rond Europa kan Nederland zijn informatiepositie verbeteren en het migratiebeleid in deze landen actief beïnvloeden. Onder meer in Tunesië, Irak en Jordanië worden de posten versterkt.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen - 2018)

Stef Blok (VVD) minister van Buitenlandse Zaken


Nederland versterkt de vertegenwoordigingen bij internationale organisaties, zoals bij de EU (Brussel) en de VN (Geneve en New York). Daardoor kunnen we werk maken van het tegengaan van mensensmokkel en mensenhandel en kunnen mensenrechten worden bevorderd. Blok: ‘Ernstige mensenrechtenschendingen en de gevaarlijke migratie met behulp van mensenhandelaren moeten een halt worden toegeroepen, daar kunnen onze diplomaten een rol in spelen.’

Ook zal Nederland meer dan voorheen werk maken van het versterken van het multilaterale stelsel, dat onder druk staat. ‘Een relatief klein land als Nederland is nu eenmaal gebaat bij internationale afspraken, die wereldwijd worden nageleefd. Of het nu gaat om regels voor het voorkomen van illegale wapenhandel of handelsregels’, vindt de minister. ‘Met de extra diplomatieke capaciteit zullen we ook onze inspanningen op het gebied van mensenrechten opvoeren, want dat blijft helaas onverminderd noodzakelijk.’

Versterkte inzet op Europa. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is binnenkort een feit. Nederland wordt hier als buurland, groot handelspartner en met Rotterdam als aanvoerhaven zwaar door getroffen. Maar ook de verhoudingen in de Europese Unie veranderen erdoor. 'Het is essentieel dat we inzetten op het vormen van nieuwe coalities, nu het VK wegvalt als gelijkgezind partner binnen de EU', vindt Blok. 'We zullen daarom meer moeten investeren in de betrekkingen met andere landen'. Daarnaast zijn er zorgen over de rechtstaat in een aantal EU-lidstaten. 'Wanneer dit zich verder verspreidt naar andere landen, tast dit de kern van de Europese Unie aan en schaadt dit het vertrouwen van burgers en bedrijven in Europa.'

Nederlands belang wereldwijd. Het kabinet zet zich ook in voor de vele Nederlanders die zich in het buitenland bevinden. 'Dit is en blijft een kerntaak van onze ambassades en consulaten’, zegt Blok. ‘Als reislustige landgenoten, die ongeveer 20 miljoen buitenlandse reizen per jaar maken, in de problemen komen, dan staan wij klaar om ze te helpen.' Het kabinet wil dat Nederlanders in het buitenland bij 1 enkel loket terecht kunnen voor de dienstverlening van de Rijksoverheid. Daarom wordt het Loket Buitenland de komende jaren opgezet. Daar kunnen Nederlanders 24 uur per dag en 7 dagen in de week terecht.

Maar natuurlijk gaat er ook extra aandacht naar het signaleren van economische kansen. Juist die ambassades waar we het bedrijfsleven kunnen helpen om marktkansen te benutten, worden hiervoor versterkt. 'Als minister zie ik erop toe dat de inspanningen van onze diplomaten ten goede komen aan de Nederlandse burgers en bedrijven. Het Nederlands belang staat wereldwijd voorop.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.