Bijgewerkt: 16 juni 2024

400 duizend mensen in de bijstand in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
30-08-2013

Eind juni 2013 ontvingen 400 duizend personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er 6 duizend meer dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In de eerste helft van 2013 is het aantal bijstandsontvangers met ruim 21 duizend toegenomen. Deze toename is groter dan die in geheel 2012. Vorig jaar steeg het aantal personen met een bijstandsuitkering met bijna 12 duizend.

bijstand  Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

Personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een bijstandsuitkering en de WW-uitkeringen tussen 2008 en 2013


Sinds het vierde kwartaal van 2012 neemt het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering weer toe, tot 39 duizend eind juni 2013. In 2012 daalde het aantal jongere bijstandsontvangers nog licht. Inmiddels zijn het er evenveel als eind juni 2011. De ontwikkeling van het aantal jongeren met bijstand hangt mede samen met overheidsbeleid om de instroom van jongeren in de bijstand te beperken.

De stijging van het aantal bijstandsontvangers past in het beeld van de verslechterende arbeidsmarkt. Zo daalt het aantal banen en neemt het aantal WW-uitkeringen sterk toe. In 2013 is de AOW-gerechtigde leeftijd opgeschoven naar 65 jaar en één maand. Het aantal bijstandsontvangers onder de AOW-gerechtigde leeftijd is hierdoor met een kleine duizend toegenomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.