Bijgewerkt: 30 juni 2022

404.000 werklozen in Nederland in juni 2020

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
16-07-2020

Het aantal werklozen groeide in de afgelopen drie maanden met 131.000 naar 404.000 in juni 2020 in Nederland. Dat is 4,3 % van de beroepsbevolking. Met 74.000 was de groei de afgelopen maand het sterkst. Na vier maanden van afname groeide het aantal werkenden in juni weer met 45.000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.

De werkloosheid wordt vastgesteld aan de hand van steekproefonderzoek. Om de fluctuaties als gevolg van het steekproefkarakter zo klein mogelijk te maken, hanteert het CBS doorgaans de gemiddelde ontwikkeling in de afgelopen drie maanden. Omdat de recente maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan een sterke uitwerking hebben op de arbeidsmarkt, worden in dit bericht de ontwikkelingen in de afgelopen maanden wel afzonderlijk belicht. De cijfers zijn, anders dan gebruikelijk, voorlopig en kunnen de komende maanden nog worden bijgesteld. Voor meer informatie over de totstandkoming van werkloosheidscijfers zie Werkloosheid en de coronacrisis: wat meet het CBS precies? 

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

Stromen tussen arbeidsposities* Seizoengecorrigeerd; verandering t.o.v. drie maanden eerder, juni 2020


Meer werklozen én meer werkenden in juni. In de eerste maanden na het uitbreken van de coronacrisis kromp de beroepsbevolking sterk. Van degenen die hun baan verloren werden er relatief weinig werkloos, doordat de meesten niet zochten naar werk en/of daarvoor niet beschikbaar waren. Wie niet aan die voorwaarden voldoet, wordt niet tot de beroepsbevolking gerekend. In juni groeide de beroepsbevolking met 119.000 mensen. Meer mensen kwamen op de arbeidsmarkt die in de maanden daarvoor niet zochten of niet beschikbaar waren voor werk en daardoor niet tot de beroepsbevolking behoorden. Een deel van hen kwam ook weer aan de slag, maar een groter deel werd werkloos. Het aantal werkenden groeide met 45.000 en het aantal werklozen nam in juni sterk toe, met 74.000. In april en mei was de toename van het aantal werklozen met 41.000 en 16.000 minder sterk.

Werkloosheidspercentage stijgt uitzonderlijk snel. Met 404 .000 werklozen in juni was 4,3 % van de beroepsbevolking werkloos. In mei was dat nog 3,6 %. De werkloosheid nam het meest toe onder 15- tot 25-jarigen (van 9,5 naar 10,7 %). Onder 25- tot 45-jarigen groeide de werkloosheid van 2,9 naar 3,7 %, onder 45-plussers van 2,2 naar 2,6 %. In november 2008, aan het begin van de financiële crisis, was het werkloosheidspercentage ook 3,6. Toen duurde het zeven maanden voordat dit was opgelopen tot 4,3 %. Deze stijging deed zich nu van de ene maand op de andere voor. De toename van het aantal mensen met werk en de toename van het aantal werklozen zijn het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden waren die stromen groter dan ooit gemeten op maandbasis door het CBS. Zie ook het nieuwsbericht Iets meer mensen vinden werk in juni.UWV: aantal WW-uitkeringen blijft gelijk in juni. Het aantal lopende WW uitkeringen is in juni nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met mei. Eind juni verstrekte UWV 301.000 WW-uitkeringen. Het is voor het eerst sinds maart dat het aantal WW-uitkeringen niet is toegenomen. In totaal zijn er sinds eind februari ruim 60.000 lopende WW-uitkeringen bijgekomen.

UWV: in juni 33 .000 nieuwe WW-uitkeringen. UWV registreerde in juni 33.000 nieuwe WW-uitkeringen. Dat zijn er minder dan in mei, toen er 42.000 nieuwe uitkeringen bijkwamen. De piek lag in april met bijna 74.000 nieuwe uitkeringen. April telde wel één verslagweek meer dan mei en juni, maar ook de gemiddelde instroom per week was in april het hoogst. In april ging het om 14,7.000, in mei om 10.500 en in juni om 8.300 nieuwe WW-uitkeringen per week.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.