Bijgewerkt: 3 juli 2022

405.000 jongeren kregen in 2017 jeugdzorg in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
30-04-2018

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor hulp aan jongeren. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet. Om de gemeenten bij de uitvoering ervan te ondersteunen is in de Jeugdwet een regeling opgenomen voor het ontsluiten van beleidsinformatie. De beleidsinformatie betreft informatie over jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugd­bescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen dienen hierover gegevens aan het CBS te verstrekken. Meer dan 95 procent van de jeugd­hulpaanbieders heeft aan deze verplichting voldaan. Hierdoor zullen de gepresenteerde cijfers slechts een kleine onderschatting zijn van de werkelijk verstrekte jeugdhulp.

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366.000 in 2015 naar ruim 405.000 in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk-of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2018)

Ongeveer 1000 jongeren, 6,6 % van de meer dan 14.000 kregen jeugdhulp in Amstelveen tussen 2016-2017. Jongeren is een verzamelnaam voor de groep in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar


Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarvan jeugdhulp het grootste aandeel heeft. Daarbinnen is het aantal jongeren dat is geholpen door het wijk- of buurtteam gegroeid van 36,5 duizend in 2015 naar bijna 82.000 in 2017. Ook het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf nam toe: van 40,5 duizend in 2015 naar 46,3 duizend in 2017. De toename bij hulp door wijk- en buurtteams kan deels een registratie-effect zijn, omdat enkele gemeenten deze informatie pas in 2016 of 2017 voor het eerst aan het CBS hebben geleverd.

Minder jongeren in jeugdbescherming en -reclassering. Binnen jeugdbescherming nam het aantal jongeren met een ondertoezichtstelling af van 33 duizend in 2015 naar 29 duizend in 2017, dat in voogdij nam in dezelfde periode toe van 10,7 duizend naar 11,6 duizend. Het aantal jongeren met jeugdreclassering daalde van 11 duizend naar 10 duizend.

Meeste jeugdzorg in Leeuwarden en Heerlen. Ongeveer 11 procent van alle Nederlandse jongeren tot 18 jaar kreeg jeugdzorg in 2017. Dit aandeel verschilt per gemeente, en was het hoogst in Leeuwarden. Daar kreeg ruim 18 procent van de jongeren jeugdzorg. Ook in Heerlen en Hoogezand-Sappemeer kreeg meer dan 16 procent van de jongeren jeugdzorg. In Schiermonnikoog, Edam-Volendam en Staphorst werd, met minder dan 6 procent van de jongeren, de minste jeugdzorg verleend. Lokale omstandigheden en beleidskeuzes spelen een grote rol in de verschillen tussen gemeenten. Verklaringen kunnen dan ook niet eenduidig worden gegeven.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.