Bijgewerkt: 25 juni 2022

41 Nederlandse gemeenten gaan toezicht op kinderopvang verbeteren

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
30-10-2011

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde op 29 oktober 2011 een eerste overzicht naar de Tweede Kamer, waarin staat of gemeenten hun toezicht op de kinderopvang goed uitvoeren. 41 gemeenten voeren hun taken op het gebied van handhaving en toezicht nog onvoldoende uit, 173 gemeenten hebben het op orde. Met de gemeenten die hun zaken nog niet op orde hebben zijn inmiddels afspraken over verbetering gemaakt.

De belangrijkste tekortkomingen zijn het niet jaarlijks controleren van  de kinderopvanglocaties en het te weinig handhaven door gemeenten. In het overzicht zijn voorlopig 214, van de 418, gemeenten opgenomen. Eind 2012 zijn alle gemeenten onderzocht. Het overzicht werd gepubliceerd op www.onderwijsinspectie.nl .

kinderen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Amstelveense kinderen


Kamp vindt het belangrijk, dat gemeenten de ondernemers in de kinderopvang goed controleren. In de brief aan de Tweede Kamer van 11 juli 2011 had de minister al aangekondigd het budget voor toezicht en handhaving te verhogen. De gemeenten krijgen als gevolg daarvan vanaf 2012 jaarlijks structureel € 13 miljoen extra.

Nu wordt voor het eerst gepubliceerd, of een gemeente het toezicht op orde heeft. Op die manier wordt duidelijk, hoe een gemeente zijn taken uitvoert en hebben gemeenteraden de mogelijkheid om hun gemeentebestuur ter verantwoording te roepen. Alleen al het opstellen van het overzicht heeft ertoe geleid, dat gemeenten hun toezicht verbeteren.

Het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs geeft aan in hoeverre een gemeente voldoende controleert en handhaaft. De lijst wordt continu aangepast aan nieuwe bevindingen van de Inspectie. Het overzicht bevat geen gegevens over de kwaliteit van de opvang zelf. In het landelijk register kinderopvang, www.landelijkregisterkinderopvang.nl , staan de organisaties die voldoen aan de minimum kwaliteitseisen en waarop de gemeente controle uitoefent.

Status van een gemeente

Onderstaande overzichten geven aan welke status een gemeente heeft. De mate waarin een gemeente voldoet aan de wettelijke minimum eisen, bepaalt de status van een gemeente:

Status A - De gemeente leeft haar wettelijke taken na.

Status B - De gemeente leeft haar wettelijke taken niet,of onvoldoende na, maar werkt wel mee aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken tussen de inspectie en het college van B en W.

Status C - De gemeente leeft haar wettelijke taken niet, of onvoldoende na en werkt niet of onvoldoende mee aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken tussen de inspectie en het college van B en W.

-Overzicht van gemeenten met status A

-Overzicht van gemeenten met status B

-Overzicht van gemeenten met status C

Er zijn gemeenten waarvan de inspectie de status nog moet bepalen. Deze gemeenten zijn nog niet opgenomen in het overzicht. De inspectie werkt het overzicht regelmatig bij. Amstelveen staat op de overzicht van gemeenten met de status B.

Beoordeling

De beoordeling door de inspectie is een momentopname. De status van een gemeente kan wijzigen, als de gemeente na verbeterafspraken wel voldoet aan de wettelijke minimum eisen, of daar juist niet meer aan voldoet. Toezicht houden en handhaven zijn dynamische processen en daarom onderhevig aan allerlei invloeden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.