Bijgewerkt: 29 november 2022

45 leraren kunnen het ICT onderwijs op hun school vernieuwen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
29-08-2014

Vernieuwende ideeën om ICT beter in te zetten in de klas, zoals 'Flipping the classroom', of het starten van een 'Virtual Community of Practice', een intranet speciaal voor leraren. Zo’n 45 leraren mogen hun idee om het onderwijs op hun school te vernieuwen, of te verbeteren in praktijk gaan brengen. De leraren krijgen extra geld en ondersteuning om hun plannen al dit schooljaar in gang te zetten. Het ministerie van OCW stelt daarvoor een bedrag van € 150.000 beschikbaar aan leraren om hun plannen te ontwikkelen en op hun school te realiseren. Volgens minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker moeten meer bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Het beste idee komt in aanmerking voor de Onderwijs Pionierstrofee.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Tijdens de 'Digitale rekenklas' op 26 maart 2013 bezocht Herbert Raat, wethouder Onderwijs de OBS Pionier in Amstelveen. Het bleek, dat alle kinderen in de klas erg blij waren met hun Samsung tablet en zeer tevreden met het programma 'Rekentuin'. Veel ouders hebben wel twijfels bij het gebruik van een tablet ter vervanging van het traditioneel onderwijs materiaal


Tot 1 juni 2014 konden basisschoolleraren, of leraren uit het voortgezet onderwijs met een goed idee op zak zich aanmelden. Uit de ingediende plannen blijkt, dat veel leraren kansen zien om beter samen te werken, kennis te delen, of meer ondernemerschap in het onderwijs te brengen. Volgens minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker is het belangrijk, dat meer leraren de vrijheid krijgen om vernieuwing op hun school in gang te zetten. “Er staat ongelofelijk veel talent voor de klas. Het is zonde als goede ideeën binnen de muren van het klaslokaal blijven hangen. Want van goede plannen, daar wordt het hele onderwijs beter van. Het project Onderwijs Pioniers daagt leraren uit en maakt het beroep aantrekkelijker. Belangrijkste winst is natuurlijk, dat leerlingen beter onderwijs krijgen.”

De initiatiefnemers van de geselecteerde ideeën ontvangen een budget (variërend van 3.500 tot 5.000 euro) om naar eigen inzicht te besteden, zolang de besteding maar bijdraagt aan het realiseren van hun idee. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan vervanging voor de klas, het inhuren van externe expertise, of materiële kosten. De Pioniers worden in een netwerk aan elkaar verbonden om ook tussen de Pioniersdagen door kennis en ervaringen uit te wisselen. De Pioniers worden bovendien begeleid door een coach. Meer informatie is te vinden op http://www.onderwijspioniers.nl/

In oktober 2013 presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de Lerarenagenda: 2013-2020. De agenda kwam samen met leraren tot stand. Belangrijke thema’s in de agenda zijn onder andere groei en ontwikkeling van leraren, betere begeleiding van beginnende leraren en de verbetering van de kwaliteit van lerarenopleidingen.

ICT?

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de toepassing met computers en telecommunicatie-apparatuur gegevens op te slaan, op te halen, te verzenden en manipuleren, vaak in het kader van een bedrijf, of een andere onderneming. De term wordt vaak gebruikt als synoniem voor computers en computernetwerken, maar het omvat ook andere informatie en distributie technologieën zoals televisie en telefoon. Er zijn verschillende industrieën in verband met informatietechnologie, met inbegrip van computer hardware, software, elektronica, halfgeleiders, internet, telecom-apparatuur, e-commerce en computerdiensten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.