Bijgewerkt: 3 december 2022

45 miljoen euro voor betere gegevensuitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
02-11-2018

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt € 45 miljoen beschikbaar voor betere gegevensuitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg, meer medicatieveiligheid en betere beschikbaarheid van e-health. Als gegevens gestandaardiseerd worden uitgewisseld kan de patiënt veiliger en makkelijker over zijn gegevens beschikken. Daarmee is de patiënt eigenaar van de gegevens en in staat meer regie te hebben. De patiënt bepaalt welke gegevens hij deelt en welke zorgaanbieder die gegevens krijgt.

Thuis nog eens rustig het behandelplan nalezen. Geestelijke gezondheidszorg (Ggz)-instellingen kunnen een subsidie ontvangen voor het gestructureerd vastleggen van gegevens en het veilig uitwisselen daarvan met de patiënt. 'Het is voor patiënten heel fijn als zij op een duidelijke en veilige manier medische gegevens kunnen inzien. Het is prettig om thuis eventueel met een familielid of een goede bekende nog eens rustig terug te lezen wat er bijvoorbeeld in het behandelplan staat, of welke medicijnen zijn voorgeschreven en in welke hoeveelheid'- aldus staatssecretaris Blokhuis. De patiënt kan de gegevens dus zelf actief gebruiken, maar ook makkelijk delen met zorgverleners. De gegevens moeten voldoen aan de MedMij-standaarden[1], waardoor patiënten de gegevens in hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen gebruiken.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/VWS - 2017)

Paul Blokhuis (ChristenUnie) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Medicatieveiligheid en e-health. Door recepten elektronisch te versturen, kan de behandelaar de medicatie beter verifiëren, voordat deze nieuwe voorschrijft. Daardoor gaat de medicatieveiligheid omhoog. Doordat patiënten meer wennen aan het digitale patiëntendossier, is de stap naar het gebruik van e-health sneller gemaakt. Zo kunnen patiënten een dagelijkse stemmingsmeter invullen, die bijvoorbeeld als het wat slechter met je gaat een seintje geeft aan de behandelaar.

Geen vrijblijvendheid. Een belangrijke voorwaarde voor ggz-instellingen om in aanmerking te komen voor een bijdrage is dat zij daadwerkelijk resultaat behalen: als een instelling niet aan de verplichtingen in de regeling voldoet, moet deze de subsidie terugbetalen. GGZ instellingen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden hier voor deze subsidie: https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-fase-3?0 . De regeling loopt van 1 november 2018 tot 1 februari 2021. De regeling sluit aan op de toekomstvisie van GGZ Nederland op informatievoorziening in de ggz. GGZ Nederland helpt ggz-instellingen bij het realiseren van de doelen, bijvoorbeeld door voorlichtingsbijeenkomsten te verzorgen.

[1] MedMij ontwikkelt de spelregels voor gegevensuitwisseling zodat mensen makkelijk en veilig over al hun gezondheidsgegevens kunnen beschikken, ook als zij met meerdere zorgverleners en systemen te maken hebben. Aan MedMij werken alle partijen in de zorg mee via het Informatieberaad Zorg.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.