Bijgewerkt: 26 september 2021

47 Noord-Hollandse gemeenten vragen steun bij minister voor regionale cultuur

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH/Gemeente Amstelveen
15-05-2020

Zita Pels (GroenLinks) gedeputeerde Cultuur doet samen met de wethouders van alle Noord-Hollandse gemeenten een klemmend beroep op minister Van Engelshoven om gezamenlijk de Noord-Hollandse musea, theaters en podia te redden. In een brief aan de minister vragen alle 47 gemeenten en de provincie om cultuur op lokaal en regionaal niveau nadrukkelijk een plek te geven in toekomstige steunmaatregelen.

Omzetverlies culturele sector. Gedeputeerde en wethouders wijzen er op dat de culturele sector in Noord-Holland van groot maatschappelijk en economisch belang is. De helft van de totale culturele infrastructuur van ons land bevindt zich in Noord-Holland. De maatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus hebben een grote impact op de culturele sector. Het totale verwachte omzetverlies tussen maart en juni is berekend op € 500 miljoen. 'Cultuur is de smeerolie in onze gemeenschappen en van groot economisch belang voor onze provincie. Bij instellingen en makers is er nu veel onzekerheid over de toekomst. Onze brief is een oproep aan de minister om samen ervoor te zorgen dat de culturele sector zo sterk mogelijk uit de crisis komt' - aldus gedeputeerde Pels.

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2019)

Zita Pels (1986) is een Nederlandse politica van GroenLinks. Sinds 2019 is Pels namens GroenLinks lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met in haar portefeuille Financiën, Circulaire economie, Mobiliteit, Noordzeekanaalgebied (NZKG) en zeehavens, Cultuur, Sport, Personeel en organisatie en Inkoop


Steunmaatregelen Rijk. Het steunpakket van het Rijk richt zich op de grote instellingen met nationale en internationale bekendheid. Regionale theaters, musea en podia komen hier niet voor in aanmerking. Veel musea, theaters en gezelschappen zijn daardoor afhankelijk van subsidies van gemeenten en provincies.

Jeroen Verwoort (VVD) wethouder Velsen: 'Lokale culturele instellingen hebben voor gemeenten een grote maatschappelijke en economische waarde. Dit zijn de plekken waar mensen dichtbij huis van cultuur kunnen genieten. Zonder deze instellingen krijgt een brede groep aan talent niet de kans om door te groeien, komen kinderen niet in aanraking met cultuur en verliezen vele mensen in de culturele sector hun baan. De coronacrisis mag niet voor een kaalslag in ons cultureel landschap zorgen.'

Inzet lokale overheden. 2 op de 3 musea, theaters en gezelschappen zijn afhankelijk van subsidies van gemeenten en provincie. Het redden van culturele instellingen rust nu voornamelijk op hun schouders. Lokale overheden doen alles wat in hun vermogen ligt om hun culturele instellingen en evenementen overeind te houden. Huren worden uitgesteld, subsidies worden eerder uitgekeerd en waar mogelijk wordt hard meegedacht over hoe de kunst- en cultuursector zo snel mogelijk het werk weer kan oppakken. Maar provincie en gemeenten kunnen dat niet alleen. Zonder extra hulp van het Rijk dreigen instellingen in de regio om te vallen. Gedeputeerde Pels: 'De provincie heeft eigenlijk een zeer beperkte taak in cultuur, maar de nood is zo hoog dat wij de gemeenten gaan steunen in het behoud van culturele instellingen. Aanstaande maandag stemt Provinciale Staten over moties vanuit een brede coalitie van partijen om op de korte termijn € 10 miljoen vrij te maken voor de sociale en culturele infrastructuur en voor de middellange termijn te onderzoeken hoe wij kunnen bijdragen aan het herstel.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.