Bijgewerkt: 5 juli 2022

472.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd week 35-2017

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS/Rijksoverheid
31-08-2017

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is tussen juni 2016 en juni 2017 met 12.000 gestegen naar 472.000. Bij personen met een niet-westerse migratieachtergrond groeide het aantal bijstandsontvangers, terwijl mensen met een Nederlandse, of westerse achtergrond minder vaak een bijstandsuitkering ontvingen. Ook jongeren onder de 27 jaar zaten vaker in de bijstand. Wel stijgt het aantal mensen in de bijstand minder hard dan eerdere jaren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Voor het derde kwartaal op rij zijn er minder bijstandsontvangers met een Nederlandse, of westerse achtergrond dan een jaar eerder: respectievelijk 3.100 en 1.200 minder. Onder deze groepen verlaten dus meer personen de bijstand dan er instromen. Hiermee wordt het effect van de aantrekkende arbeidsmarkt ook zichtbaar in de bijstand. Sinds de piek begin 2014 is de werkloosheid met meer dan een derde gedaald. De bijstand reageert doorgaans met vertraging op bewegingen op de arbeidsmarkt.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Personen met een bijstandsuitkering tussen 2008-2017


Het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond is gestegen. Tussen juni 2016 en juni 2017 nam hun aantal met 16 duizend toe naar ruim 239 duizend. De groei betreft voornamelijk asielzoekers, Syriërs en Eritreeërs, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, waarna ze een beroep kunnen doen op bijstand. De bijstand reageert doorgaans met vertraging op bewegingen op de arbeidsmarkt.

De bijstandsafhankelijkheid onder 27- tot 45-jarigen is licht afgenomen. Eind juni 2017 telde deze groep bijna 1.400 bijstandsgerechtigden minder dan een jaar eerder. Voor het tweede kwartaal op rij zitten nu minder 27- tot 45-jarigen in de bijstand ten opzichte van een jaar eerder. Onder jongeren en 45-plussers groeit het aantal bijstandontvangers echter nog steeds. Bij de jongeren tot 27 jaar ging het om 5.000 in een jaar tijd, bij de groep van 45 jaar tot de AOW-leeftijd om bijna 8.000.

Relatief grote instroom regio Gorinchem. In de periode april 2016 – maart 2017 zijn 145.000 personen de bijstand ingestroomd en 130.000 uitgestroomd. Dit betekent, dat er op 100 personen die de bijstand verlieten, er 111 instroomden. De verhouding tussen in- en uitstroom varieert per regio. In de arbeidsmarktregio Gorinchem was de verhouding het grootst: tegenover elke 100 uitstromers stonden daar 135 instromers. Zuid-Limburg had met 102 instromers op 100 uitstromers de laagste instroom. Redenen voor in- en uitstroom kunnen per regio erg verschillen. Zaken als de aanwezigheid van veel statushouders, gemeentelijk beleid, of grote doorstroom naar de AOW hebben invloed op de in- en uitstroom.

Het weekbericht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Asielinstroom in week 33 en 34. De asielinstroom van week 33-2017, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg ongeveer 600. De asielinstroom van week 34-2017, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg ongeveer 600.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.