Bijgewerkt: 9 december 2022

48% van de Nederlanders interesseert hun pensioen niet

Nieuws -> Informatief

Bron: ING
14-10-2015

De helft van de Nederlanders (48%) wil niet actiever worden op het gebied van hun pensioen. Zij vinden het complex, niet urgent, of niet nodig. Ongeveer één op de vijf Nederlanders zet zelf geld opzij voor de oude dag. Gemiddeld sparen zij 2400 euro per jaar, specifiek voor hun pensioen. Dit blijkt uit de ING Financieel fit Barometer van het derde kwartaal van 2015.

De stand van de ING Financieel fit Barometer is in het derde kwartaal van 2015 uitgekomen op 93 punten. Hiermee zijn Nederlandse huishoudens net zo positief over hun eigen portemonnee als in het vorige kwartaal. Ten opzichte van een jaar geleden is er sprake van een stijging met twee punten. Ten opzichte van twee jaar terug ligt de barometerstand zelfs ruim tien punten hoger.

Sinds begin 2013 is de barometerstand dus behoorlijk opgelopen. Dit hangt samen met de koopkracht van het doorsnee huishouden. Die neemt de afgelopen twee jaar weer toe. Dit geeft meer lucht aan de huishoudportemonnee. Zo is het aandeel huishoudens dat geld zegt over te houden gestegen van 40% in 2013 tot 45% nu. Tegelijkertijd heeft nog altijd een behoorlijke groep Nederlanders het moeilijk. Bijna één op de vijf huishoudens (18%) geeft aan moeilijk rond te kunnen komen.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2015)

Ongeveer één op de vijf Nederlanders zet zelf geld opzij voor de oude dag. Gemiddeld sparen zij 2400 euro per jaar, specifiek voor hun pensioen


Vooral jongeren positiever. Onder jongeren nam het sentiment over de huishoudportemonnee het afgelopen jaar flink toe. Ouderen zijn juist iets somberder dan een jaar terug. Jongeren profiteren meer van de  aantrekkende arbeidsmarkt en stijgende lonen dan ouderen. Bovendien hebben ouderen last van het feit, dat veel pensioenfondsen, mede door de lage rentestand, hun pensioenuitkeringen vaak al jarenlang niet volledig mee kunnen laten stijgen met de loon- en prijsontwikkeling. Veel Nederlanders vinden nadenken over het pensioen maar lastig. Slechts 7 procent geeft aan het leuk te vinden financiële beslissingen te nemen omtrent de oude dag. Hoe verder weg een gebeurtenis in de toekomst ligt, des te lastiger mensen het over het algemeen vinden daar in het heden goede keuzes over te maken.

Helft Nederlanders laat pensioen voor wat het is. Veel Nederlanders willen dan ook niet actiever bezig zijn met hun pensioen. Bijna de helft (48%) vindt het wel best zo. Interessant is welke redenen ze hierbij geven: zowel de complexiteit, gebrek aan urgentie als gebrek aan noodzaak spelen hier een belangrijke rol. Ruim een kwart van de Nederlanders (27%) zou wél actiever bezig willen zijn met hun oudedagsvoorziening. Juist onder 45-minners is deze groep relatief groot: een derde van hen zou serieuzer bezig willen gaan met hun pensioen. Toch voegen weinigen van deze jongeren de daad bij het woord, vaak omdat ze geen idee hebben hoe ze dit moeten aanpakken. Ook gebrek aan geld is voor een behoorlijke groep 45-minners een reden om niet meer werk te maken van de financiële kant van hun oude dag.

Eén op de vijf Nederlanders zet zelf geld opzij voor de oude dag. Wie tot de conclusie is gekomen, dat hij of zij graag meer financiële ruimte wil inbouwen voor de oude dag, kan zelf extra geld opzij zetten, bijvoorbeeld via banksparen, of een lijfrente. Ruim één op de vijf Nederlandse heeft dit in het afgelopen jaar gedaan. Gemiddeld ging het daarbij om zo’n 2.400 euro per jaar. Binnen huishoudens met een hoog inkomen ligt het aandeel, dat in deze zogenaamde ‘derde pijler’ spaart hoger (37%) dan onder de lagere inkomens (6%). Hoe hoger het inkomen, des te hoger ook het bedrag dat Nederlanders opzij leggen. Zo hebben ‘zelfsparende’ Nederlanders met een huishoudinkomen boven twee keer modaal gemiddeld ruim 3.000 euro opzij gelegd in de afgelopen twaalf maanden. Dat is ruim 250 euro per maand.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.