Bijgewerkt: 26 juni 2022

5,7 miljoen euro voor de restauratie van rijksmonumenten NH

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
14-07-2014

In 2014 is ruim 5,7 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland. Gedeputeerde Staten hebben een subsidieregeling vastgesteld, waarmee het beschikbare budget verdeeld kan worden. De provincie Noord-Holland wil rijksmonumenten behouden en toegankelijk maken voor het publiek. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn. De “Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2014” is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie, zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Buitenplaats Wester-Amstel is een van de 43 rijksmonumenten van Amstelveen


De provincie stelt sinds 2010 subsidies beschikbaar voor rijksmonumenten zonder woonfunctie. Er is een grote behoefte aan subsidie voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele aanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De regeling stimuleert eigenaren van monumenten om het object in stand te houden en geeft een impuls aan de regionale economie, met name de bouwsector. De meeste subsidie wordt tot nu toe besteed aan reguliere restauraties, waarbij de bestaande publieksfunctie behouden blijft of wordt verruimd.

De “Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2014” is opengesteld tussen 13 augustus en 17 september 2014. In die periode kunnen aanvragen worden ingediend. Noord-Holland heeft met ruim 14.000 rijksmonumenten de meeste rijksmonumenten van Nederland (Nederland telt ruim 50.000 rijksmonumenten). 70% van de rijksmonumenten in Noord-Holland heeft een woonfunctie en komt niet voor de subsidie in aanmerking. Voor deze objecten zijn wel fiscale regelingen en het Nationaal Restauratiefonds biedt laagrentedragende leningen. Meer informatie is te vinden onder het digitaal loket van de Provincie Noord-Holland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.