Bijgewerkt: 25 juni 2024

5 aanrijdingen op het Keizer Karelplein in Amstelveen in 2017

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-11-2017

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de 5 ongelukken die in 2017 hebben plaatsgevonden op het Keizer Karelplein:

'Geachte gemeenteraad,

Hierbij informeer ik u over de ongelukken die dit jaar hebben plaatsgevonden op het Keizer Karelplein. Ik doe dit, omdat er vooral de afgelopen 1,5 maand een piek in het aantal lijkt te zitten. Zo was het in oktober en november drie keer raak op deze T-splitsing. De teller staat hiermee voor 2017 op 5* geregistreerde ongelukken. Nu zegt het aantal ongelukken natuurlijk niet altijd wat. De aard van de ongelukken en mogelijke oorzaken zijn minstens net zo belangrijk. We hebben hierover navraag bij de politie gedaan en hopen hier op korte termijn meer duidelijkheid over te krijgen. (*2013: 0 geregistreerde ongelukken; 2014: 0 geregistreerde ongelukken; 2015: 2 geregistreerde ongelukken, 2016: 5 geregistreerde ongelukken).

Geplande reconstructie 2023. Wij zijn van plan om het Keizer Karelplein in 2023 te reconstrueren. Omdat de splitsing een belangrijke en drukke schakel is in het verkeersnetwerk is het voor de verkeersafwikkeling het beste om de aanleg van een rotonde gelijktijdig uit te voeren met de verbreding van de A9. Dit omdat de verwachting is, dat het op dit punt dan aanzienlijk rustiger is. Voor de bedachte maatregelen is nog geen budget beschikbaar. Hierover zal nog overleg met de raad plaatsvinden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder VerkeerOnderzoek naar vervroeging. Naar aanleiding van het aantal ongelukken zijn we momenteel aan het onderzoeken, of we de reconstructie naar voren kunnen halen. Gezien de hoeveelheid werkzaamheden die al gepland staan aan wegen en kruisingen in de stad, ter voorbereiding op de verbreding van de A9, is dit complex. Wellicht is een verschuiving van projecten mogelijk en biedt dit enige ruimte. De voorgenomen reconstructie is doorgerekend voor een situatie, waarbij de Burgemeester Rijnderslaan niet meer aangesloten is op de Keizer Karelweg, maar tegenover de Meander. We moeten bekijken, of de nieuwe situatie met enkele aanpassingen ook kan functioneren als de Rijnderslaan nog wel op enige wijze is aangesloten. Beide kruispunten liggen immers dicht bij elkaar.


De ingewikkelde verkeerssituatie in 2017 in de kruising Keizer Karelweg-Keizer Karelplein in Amstelveen.


Acties op korte termijn. Vanwege de urgentie voeren we op korte termijn alvast een paar kleine ingrepen uit. Zo laten we de bosschages rondom de splitsing extra snoeien, plaatsen we gele attentieborden en bekijken we, of de verlichting ter plekke voldoende is en goed werkt. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kom bij u terug, zodra duidelijk is, of we de reconstructie naar voren kunnen halen.

Met vriendelijke groet, Jeroen Brandes wethouder verkeer'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.