Bijgewerkt: 24 februari 2024

50 jaar schooltuinen in Amstelveen

Nieuws -> Natuur

Bron: Amstelveenweb / SSKA
31-08-2008


Het was in 1958, dat de eerste schoolkinderen van de onderbouw uit Amstelveen naar een tuincomplex gingen, om daar enige liefde voor het tuinieren bijgebracht te krijgen.

Bankrasflora
Het eerste complex was “Bankrasflora” aan de Jeanne d'Arclaan. De tuinen werden voornamelijk bewerkt door de leerlingen van de drie hoogste klassen van het basisonderwijs. De driehonderd tuinen aan Langs de Akker waren bestemd voor de scholen ten zuiden van de Burg. Stramanweg. Elk tuintje had een oppervlakte van ± 12 m2 (afm. ± 6 x 2 m), dat gescheiden door een voetpaadje, goed door de kinderen te bewerken is. Jaarlijks worden door de medewerkers van de Stichting de scholen bezocht voor aanmelding op 1 van de 4 tuincomplexen.

Akkerbloem Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De omslag van het jaarverslag van de schooltuinen uit 1982


25 jaar
In 1983 waren de schooltuinen 25 jaar in gebruik en toen werden tijdens het jubileumfeest 90 mensen uit de kring “Noord-Holland” door wethouder Zittema in het gemeentehuis ontvangen. Tijdens de Open Dag, die de Stichting School- en Kindertuinen organiseerde, ontving wethouder Zittema het eerste exemplaar van het boekje “Hoera! De tuin is jarig” uit handen van voorzitter Rob Koolbergen.

Akkerbloem Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De schooltuin De Akkerbloem


Vóór 1972 konden de kinderen alleen buiten schooltijd in de tuintjes werken, in 1983 was het mogelijk om individueel de tuinen te bezoeken en daar te werken. Wel moesten de ouders een bedrag van f 20,00 betalen en dan kregen de kinderen de beschikking over een stukje grond van 12 m², ontvingen ze zaadgoed, werden ze geïnstrueerd door de mensen van de gemeentelijke plantsoendienst en waren er veel vrijwilligers, die klaar stonden om de kinderen te helpen.

Akkerbloem Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Mevrouw Anny Koek begeleidt de bezoekers in de schooltuin


50 jaar schooltuinen
Maandag 16 juni 2008 ontving Tabitha van Hove, Hoofd Wijkbeheer-Zuid het eerste exemplaar van het kookboekje van de Stichting school- en kinderwerktuinen in het kader van het 50-jarig jubileum van de Stichting School- en Kinderwerktuinen Amstelveen.

Op zaterdag 30 augustus 2008 vierde de Stichting School- en Kinderwerktuinen Amstelveen haar jubileum met een kijkmiddag. Van 13.30-15.30 uur was iedereen welkom, jong en oud. Het school- en kinderwerktuinen is al sinds het eind van de jaren vijftig in handen van de Stichting School- en Kinderwerktuinen. Deze Stichting heeft van de Gemeente Amstelveen inmiddels 4 tuincomplexen ter beschikking gekregen, evenals professionele tuinleiders.

Akkerbloem Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De zonnebloem Red Sun (Helianthus annuus) in de schooltuin
De Akkerbloem


De schooltuinen

'Bankrasflora' in de wijk Bankras aan de Jeanne d'Arclaan 6. Er is een lesruimte met berging, waar rond de 400 tuintjes beschikbaar zijn.

'De Akkerbloem' aan Langs de Akker 1. Er is een gebouw met een leslokaal, berging en 200 tuintjes.

'Middenhoven', in het wijkpark aan de Grote Beer. Er is een gebouw met een leslokaal, berging en ruim 200 tuintjes.

'Amstelflora' in de hoek Marshallsingel en Legmeerdijk. Er is een gebouw met leslokaal en berging en ongeveer 260 tuintjes.

Akkerbloem Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Maisveld in De Akkerbloem


De Stichting exploiteert deze tuinen, geeft zelf inhoud aan de wijze waarop de kinderen op de tuin werkzaam zijn, stelt zelf het teeltplan vast en benadert zelf de scholen. De kinderen kunnen in klassenverband onder schooltijd hieraan deelnemen. Op deze manier kan het schooltuinwerk onderdeel uitmaken van het activiteitenplan van de school, in het kader van het natuuronderwijs. De kosten bedragen in 2008 € 12,50 per kind als een bijdrage in de kosten voor zaai- en plantgoed, het tuinboekje en het lenen van het gereedschap.

Akkerbloem Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het Schooltuin kookboek 2008 bevat makkelijke recepten voor kinderen, want het is erg leuk als je eigen oogst zelf klaarmaakt. Onder andere staan er recepten van tuinkers, radijs, sperziebonen en courgette in het boekAkkerbloem  Amstelveen
(Foto: Deborah van der Werff - 2008)

Een klein deel van de oogst


De vele vrijwilligers, die de kinderen helpen en begeleiden waren ook in de schooltuin “De Akkerbloem”aan Langs de Akker 1 de hele dag op zondag 30 augustus 2008 aanwezig, om geïnteresseerden te begeleiden en over de tuin en de planten te vertellen. Naast hapjes en drankjes hebben ze een ijsco wagen vol met lekker ijs gehuurd, wat geen overbodige luxe was in de hitte.


Akkerbloem  Amstelveen
(Foto: Deborah van der Werff - 2008)

Tabitha van Hove (l) praat met de vrijwilligers van de schooltuin De Akkerbloem


Akkerbloem Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het naastgelegen Bijenpark, van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging Amstelland is een goede aanvulling voor de schooltuinen, want zonder de bijen is de bestuiving van de planten niet mogelijk en zou daar voor niets groeien. Bestuiving is een belangrijke stap in de voortplanting van zaadplanten, vooral in de tuinbouw


Akkerbloem  Amstelveen
(Foto: Deborah van der Werff - 2008)

De vrijwilligers van De Akkerbloem poseren met mevrouw van HoveMevrouw Tabitha van Hove, Hoofd Wijkbeheer-Zuid kwam langs in naam van de wethouder om de schooltuinen aan Langs de Akker te bekijken. Op Bankrasflora heeft Dolf Veenboer, wethouder voor natuur- en milieueducatie een cadeau overhandigd aan mevrouw M. F. Hendrikse, voorzitter van het bestuur van de Stichting School- en Kinderwerktuinen Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.