Bijgewerkt: 25 juni 2024

50 maatregelen om bereikbaarheid regio Amsterdam te verbeteren

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
30-03-2012

Met de ondertekening van de 'Bereikbaarheidsverklaring Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam' hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de centrale overheden en het bedrijfsleven in de Metropoolregio Amsterdam op 291 maart 2012 het startsein gegeven voor de uitvoering van 50 maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Rijk en regio investeren de komende jaren in totaal 131 miljoen euro voor een betere benutting van wegen, vaarwegen en het openbaar vervoer in Amsterdam en omgeving. Inzet is nog deze kabinetsperiode de drukte op de grootste fileknelpunten in de regio met twintig procent te verminderen.

Het accent van de maatregelen in de Metropoolregio Amsterdam ligt op het oplossen van knelpunten op de zakelijke en logistieke verbindingsassen Haarlemmermeer-Schiphol- Almere-Lelystad en IJmond-Westelijk Havengebied-Schiphol/Aalsmeer. Het gaat daarbij onder meer om de aanleg van ruim negen kilometer aan spitsstroken op de A7/A8 Purmerend – Zaandam – Oostzaan en van een zogeheten ‘electric freeway’ bij de A6 voor (elektrische) scooters, maar ook om de verbetering van aansluitingen tussen de hoofdwegen en het onderliggende wegennet.

Het instellen van een blauwe golf op vaarwegen zorgt voor minder oponthoud voor schepen en leidt tot een betere doorstroming van het wegverkeer, omdat de bruggen minder lang open hoeven. Daarnaast wordt met diverse mobiliteitsprojecten ingezet op minder woon-werkverkeer over de weg tijdens de spits en gaat Rijkswaterstaat met de regionale wegbeheerders samenwerken op het gebied van verkeersmanagement.

schultz Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister van Infrastructuur en Milieu


Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar een vlottere afwikkeling van het verkeer bij grote evenementen in de regio, bijvoorbeeld in de Arena. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is verheugd over het pakket aan maatregelen. “Los van de investeringen in weguitbreidingen en verbeteringen aan het spoor kunnen we met dit pakket aan maatregelen op korte termijn grote winst boeken. We gaan de doorstroming in deze economisch zeer belangrijke regio flink verbeteren.”

Werkbezoek

De ondertekening van de bereikbaarheidsverklaring door minister Schultz, gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland en TCN-bestuurder Rudy Stroink vond plaats tijdens een werkbezoek aan de luchthaven Schiphol. De drie vormen het bestuurlijk trio, dat verantwoordelijk is voor de aanpak van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam. Tijdens het werkbezoek lieten zij zich informeren over de projecten die in de regio Amsterdam worden uitgevoerd. Zo kregen zij uitleg over Seamless Connections, een project van overheden en bedrijfsleven ter verbetering van logistieke processen en de inrichting van de goederenstroom op en rond Schiphol.

Hierbij zorgt een betere planning en spreiding van de goederenstroom over de dag voor een afname van de negatieve effecten van het vrachtverkeer op de wegen rond Schiphol. Ook door te kiezen voor vervoer over water in plaats van via de weg en door de inzet van verkeersmanagement worden files tegengegaan.

Beter-B Amstelveen
(Foto Theo van Zoggel - 2012)

De ondertekenaars van de Bereikbaarheidsverklaring Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam. Vlnr: Elisabeth Post, gedeputeerde Provincie Noord-Holland, Rudy Stroink bestuurder TCN en mevrouw Schulz van Haegen, minister Infrastructuur en Milieu


Beter benutten

Het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam maakt onderdeel uit van het landelijke programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de acht drukste regio’s innovatieve maatregelen gericht op efficiënt gebruik en optimale benutting van alle beschikbare Infrastructuur, waardoor de bereikbaarheid verbetert.

Reizigers en vervoerders kunnen zo sneller van A naar B reizen. Daarnaast worden landelijke maatregelen getroffen op het gebied van fiscaliteit en Intelligente Transport Systemen(ITS). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt 794 miljoen euro uit voor Beter Benutten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.