Bijgewerkt: 13 juli 2024

50 miljard euro financiële steun voor Oekraïne tot 2027

Nieuws -> EU

Bron: EU Commissie
03-02-2024

Tijdens de speciale bijeenkomst van de Europese Raad op 1 februari 2024 in Brussel hebben de EU-leiders een doorbraak bereikt en overeenstemming bereikt over het voorstel van de Commissie om Oekraïne tussen nu en 2027 regelmatige en voorspelbare financiële steun te verlenen.

In het kader van de zogenaamde “Oekraïnefaciliteit” zal de Commissie Oekraïne tot € 50 miljard aan subsidies en zeer concessionele leningen ter beschikking stellen. Deze cruciale financiering zal Oekraïne helpen zijn regering draaiende te houden, salarissen en pensioenen te betalen en fundamentele openbare diensten te verlenen, terwijl het land zichzelf blijft verdedigen tegen de Russische agressie.

Foto Amstelveen
(Foto © EU/Dati Bendo - 2024)

Ursula von der Leyen voorzitter van de EU commissie en Charles Michel voorzitter van de EU raad tijdens de bijeenkomst op 1 februari 2024 in Brussel

“Vandaag is Europa sterker geworden”, zei president Von der Leyen aan het einde van de top tegen journalisten, waarbij hij benadrukte dat “de Europese Raad de onwankelbare wil van Europa om Oekraïne bij te staan opnieuw heeft bevestigd. We weten allemaal dat Oekraïne voor ons vecht zal hen ondersteunen met de nodige financiering en hen de broodnodige voorspelbaarheid bieden die ze verdienen.” De Oekraïnefaciliteit werd in juni 2023 door president Von der Leyen voorgesteld als onderdeel van zijn bredere tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader (MFK), dat nieuwe financiering voor de huidige en meest dringende prioriteiten van de EU omvatte.

De staatshoofden en regeringsleiders bereikten ook overeenstemming over de algehele evaluatie. “Ik ben zeer tevreden dat we 80% van de financiering hebben gekregen waar we om vroegen. We hebben zeker een aantal moeilijke keuzes moeten maken, maar we hebben een heel goed resultaat behaald”, aldus de president. De overeenkomst omvat fondsen voor migratiebeheer, ter ondersteuning van partners in de Westelijke Balkan en de zuidelijke buurlanden, en ter vergroting van de capaciteit van de EU om te reageren op humanitaire crises en natuurrampen in de EU en in de wereld.

Er zal met name aanvullende financiering komen voor het Strategic Technologies for Europe Platform (STEP), dat de ontwikkeling zal ondersteunen van nieuwe, cruciale technologieën die Europa nodig heeft om zijn concurrentievermogen te versterken.

Boeren kunnen rekenen op Europese steun. Terwijl boerenprotesten zich in verschillende Europese landen ontvouwen, besprak de Europese Raad de huidige uitdagingen in de landbouwsector. Tijdens de afsluitende persconferentie benadrukte voorzitter Von der Leyen de rol van boeren in de Europese economie en samenleving, en hun bijdrage aan de voedselzekerheid. Ze benadrukte dat boeren op de steun van de EU kunnen rekenen: “Deze week hebben we bijvoorbeeld extra flexibiliteit aan boeren voorgesteld op het gebied van het zogenaamde braakliggende landgebruik. En we hebben veiligheidsmaatregelen voorgesteld voor de import van pluimvee, eieren en suiker uit Oekraïne om een aanzienlijke stijging van de import te voorkomen.”

De voorzitter zei ook dat de Commissie veel aandacht besteedt aan de zorgen van boeren over het waarborgen van een gelijk speelveld in handelsovereenkomsten; en wat de kwestie van de administratieve lasten betreft, kondigde de voorzitter aan dat de Commissie met het voorzitterschap van de Raad zal samenwerken aan een voorstel dat tijdens de volgende Landbouwraad zal worden gepresenteerd.

Ten slotte benadrukte zij het belang van voorbereiding op de middellange en lange termijn. Vorige week belegde de president voor het eerst een strategische dialoog over de toekomst van de landbouw in de EU met alle relevante belanghebbenden om een routekaart te ontwikkelen over hoe we onze gemeenschappelijke doelstellingen kunnen bereiken, met name om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.