Bijgewerkt: 25 juli 2024

5.000 flexwoningen worden gebouwd in de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws -> Informatief

Bron: Provincie Noord-Holland
27-02-2023

In 2023 start in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de bouw van zo’n 5.000 flexwoningen. Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en 7 gemeenten hebben voor de realisatie van deze tijdelijke woningen een overeenkomst getekend. Het Rijk draagt hiervoor € 14 miljoen bij vanuit de stimuleringsregeling Flexwonen – meldt de Provincie Noord-Holland.

Verdeling over gemeenten in de MRA. De meeste flexwoningen komen in Amsterdam, in elk geval 1.000 en de ambitie om er nog eens 1.500 tot 2.000 extra te realiseren. Ook in Almere (circa 425), Haarlemmermeer (circa 200),  Zaanstad (circa 750), Velsen (circa 150), Lelystad (circa 200) en Ouder-Amstel (circa 540) worden flexwoningen gebouwd. Deze woningen zijn bedoeld om de tekorten aan sociale huurwoningen terug te dringen. Nog dit jaar wordt gestart met de bouw van de eerste woningen, in 2024 worden de meeste opgeleverd. Sneller bouwen. De bouw van de flexwoningen is een oplossing voor de tekorten op de woningmarkt. Door industrialisatie in de flexwoningbouw kunnen hoogwaardige tijdelijke woningen sneller worden geproduceerd en geplaatst dan permanente woningen. Daarnaast zijn flexwoningen van steeds hogere kwaliteit en zijn ze vaak circulair en modulair. 

Bouwlocaties. Wanneer andere gemeenten in de MRA ook flexwoningen willen bouwen, kunnen zij zich later bij de overeenkomst aansluiten. In het akkoord wordt gezocht naar concrete locaties voor de bouw van de woningen, die met capaciteit en financiële middelen van het ministerie versneld kunnen worden gebouwd. Ook zijn er afspraken gemaakt over het herplaatsen van de woningen na afloop van de tijdelijke duur van de plaatsingen.

Flexwoning? Een flexwoning is een flexibele, kleine woning die bedoeld is voor mensen die snel huisvesting nodig hebben. Je huurt een flexwoning tijdelijk, voor maximaal 2 jaar. Echter is het ook mogelijk om deze woningen te koop aan te bieden. In dat geval is de flexwoning uiteraard langer bewoonbaar

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.