Bijgewerkt: 20 juni 2024

5.100 personen overleden in Nederland op week 14-2020

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS/Rijksoverheid/JHU
10-04-2020

De sterfte in de afgelopen weken valt hoger uit dan gemiddeld voor deze periode in Nederland. Voor week 14-2020 (30 maart tot en met 5 april) wordt het aantal overledenen geschat op ongeveer 5.100 personen- meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er in deze week ongeveer 2.000 meer dan het weekgemiddelde gedurende de eerste tien weken van 2020. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 14. In week 13 (23 tot en met 26 maart) overleden 4 425 personen. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 3.132 mensen per week, net iets minder dan in 2019 toen er in de eerste 10 weken gemiddeld 3.170 mensen overleden. De hogere sterfte valt samen met het begin van de corona-epidemie in Nederland. Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus (COVID-19). Op 11 maart heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard. In week 13 zijn 752 overleden COVID-19-patiënten aan het RIVM gemeld en 1.016 overledenen in week 14 (stand donderdag 9 april 2020). Omdat niet alle overledenen in Nederland getest zijn op COVID-19 zullen de werkelijke aantallen aan corona overleden personen hoger zijn. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS—dus ongeacht de doodsoorzaak—ontstaat een completer beeld.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

Overleden personen per week in de Nederlandse provincies op week 14-2020


Toename vooral bij ouderen. In de afgelopen weken stierven vooral meer ouderen. Geschat op basis van de informatie die tot nu toe is binnengekomen, neemt de sterfte onder ouderen in week 14 verder toe, met name bij 80-plussers. Naar schatting overleden bijna 1.900 personen (een toename van 68 procent) van 65 jaar en ouder meer dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In week 13 lag de sterfte onder ouderen 44 procent hoger. Ook bij de leeftijdsgroep 0 tot 65 jaar is een toename te zien vanaf week 11. De toename is zichtbaar in de leeftijden boven de 50 jaar. Beneden de leeftijd van 50 jaar is het aantal overledenen nagenoeg gelijk aan het gemiddelde van de eerste tien weken van 2020.

Meer mannen dan vrouwen overleden. In de afgelopen weken is de sterfte onder mannen meer toegenomen dan onder vrouwen. In week 14 neemt, op basis van een eerste schatting, de sterfte van zowel mannen als vrouwen verder toe, maar lijkt het verschil kleiner te worden vergeleken met de week ervoor. Volgens deze schatting overlijden in week 14 bijna drie kwart meer mannen (1.100) en ruim de helft meer vrouwen (850) dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In week 13 was de sterfte onder mannen ruim de helft hoger en onder vrouwen bijna een derde. Twee derde van de overleden COVID-19-patiënten, gemeld aan het RIVM, was man. Dat er meer mannen overlijden, is in de totale sterfte ook zichtbaar.

Aantal overledenen in Noord-Brabant en Limburg neemt minder hard toe. In week 14 (30 maart tot en met 5 april) lijkt het aantal overledenen minder toe te nemen in Noord-Brabant en Limburg dan in de week ervoor. In deze twee provincies is de totale weeksterfte voor week 14, geschat op basis van de informatie die tot nu toe is binnengekomen, meer dan verdubbeld ten opzichte van een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In week 13 was het aantal overledenen ook al (bijna) verdubbeld in Noord-Brabant en Limburg. In deze provincies is al sinds week 11 een stijging in het aantal overledenen zichtbaar. Op basis van een eerste schatting neemt in week 14 het aantal overledenen vooral in Zuid-Holland toe ten opzichte van week 13. Hier is het aantal overledenen in week 14 bijna de helft hoger dan gemiddeld in de eerste tien weken. Daarnaast stijgt met name in Noord-Holland en Gelderland het aantal overledenen. In week 13 was, naast een hogere sterfte in Noord-Brabant en Limburg, in Gelderland en Overijssel bijna de helft meer sterfte dan in een gemiddelde week in de eerste 10 weken van 2020. In Noord-Holland en Utrecht was er een derde meer sterfte.

Spreiding over gemeentes. In sommige gemeentes in Noord-Brabant, Limburg en rondom Zwolle is het aantal overledenen in week 13 meer dan verdubbeld ten opzichte van een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In acht gemeentes, waaronder Boekel, Uden en Peel en Maas, is het aantal overledenen zelfs meer dan 4 keer zo hoog. Het aantal overledenen op gemeenteniveau kan sterk fluctueren, met name voor kleine gemeentes. Een (sterke) verhoging in een bepaalde week kan daarom toeval zijn en hoeft niet het gevolg te zijn van de coronacrisis.

Foto Amstelveen
(Bron JHU - 2020)

Coronavirus COVID-19 wereldwijd door Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) op 10 april 2020 19 uur: 1.650.210 totaal bevestigde coronavirus gevallen, 100.376 doden en 368.669 mensen zijn hersteld


Sinds 9 april 2020 zijn er 225 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 115 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Op 10 april 2020 zijn er 225 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 115 personen als overleden gemeld.  Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.- meldt de Rijksoverheid in en bericht.
De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden. Tot nu toe zijn er 23.097 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .  Bijna een kwart van alle tot nu toe gemelde COVID-19 patiënten komt uit Noord-Brabant. Het aantal meldingen in het noorden van Nederland is stabiel laag.

Zorgmedewerkers. De verdeling tussen het aantal bevestigde besmettingen van zorgmedewerkers en overige patiënten is per regio sterk verschillend. Dit is afhankelijk van de mate van verspreiding van het coronavirus en het lokale testbeleid tot 6 april. Zo is 56% van alle meldingen uit Groningen afkomstig van zorgmedewerkers. In Noord-Brabant is dit 11% van de meldingen tot nu toe. Landelijk gezien is 24% van de bevestigde COVID-19 patiënten een zorgmedewerker. In het kaartje (in het nieuwsbericht) wordt per provincie het aandeel meldingen van zorgmedewerkers getoond ten opzichte van overige patiënten. Nieuwsbericht: Regionale verschillen in de epidemieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.