Bijgewerkt: 26 september 2021

52 bruggen in het Amsterdamse Bos worden gemeentelijke monument

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-10-2013

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën schrijft het in zijn brief op 14 oktober 2013:

Op advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Bureau OOM (Onderzoek en Ontwikkeling Monumenten) advies zijn wij voornemens 52 bruggen in het Amsterdamse Bos, aan te wijzen als gemeentelijk monument. De bruggen achten wij van bijzondere cultuurhistorische betekenis als onderdeel van de geschiedenis en ontwikkeling van de gemeente Amsterdam én Amstelveen.

Doel van de aanwijzing van gemeentelijke monumenten is het behoud en versterken van de identiteit en het karakter van de gemeenten. De aanwijzing van een gemeentelijk monument is overeenkomstig de artikelen 3: aanwijzing tot gemeentelijk monument en 4: voorbescherming van de Erfgoedverordening gemeente Amstelveen.Voordat het college een beslissing neemt over de definitieve aanwijzing zal dit voornemen met bijbehorende stukken gedurende vier weken ter inzage worden gelegd in het raadhuis Amstelveen en bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Hierna zal door het college een afweging gemaakt worden tot het al dan niet aanwijzen van de bruggen als gemeentelijk monument.

Het is voor eigenaren van gemeentelijke monumenten mogelijk subsidie ten behoeve van de instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument aan te vragen. Afgesproken is, dat voor de 52 bruggen per jaar eenmalig een subsidieaanvraag kan worden gedaan ter hoogte van maximaal € 10.000,- aan subsidiegelden.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.