Bijgewerkt: 28 juni 2022

54,5 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten in 2016

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
01-09-2016

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 54,5 miljoen euro instandhoudingssubsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten. Alle aanvragen voor gebouwde, groene en archeologische monumenten die aan de criteria van de regeling voldeden, konden worden gehonoreerd. Alleen in de categorie groene monumenten kwamen meer aanvragen binnen dan er budget was. 24 aanvragen moest de Rijksdienst om die reden afwijzen.

Dit jaar zijn 1114 aanvragen ingediend, waarvan er 900 zijn gehonoreerd. Ruim 200 aanvragen vielen buiten de reikwijdte van de regeling of waren onvoldoende onderbouwd. Alle beschikkingen zijn verzonden voor de wettelijke beslisdatum van 1 september. Cees van 't Veen, algemeen directeur van de Rijksdienst: "Bijna alle goedgekeurde aanvragen konden gehonoreerd worden en dat voor het tweede jaar op rij. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van een aantal jaren geleden." Het Rijk draagt maximaal 50% bij aan de uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan. De rest betaalt de eigenaar zelf. De subsidieaanvragen voor 2017 kunnen tussen 1 februari en 31 maart 2017 worden ingediend. Voor meer informatie over de Subsidieregeling instandhouding monumenten, kijk op www.monumenten.nl.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De St. Urbanuskerk in Nes aan de Amstel kreeg 119.703 euro rijkssubsidie in 2016 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze prachtige RK kerk is gelegen aan de Amsteldijk Zuid 144. Het is een neogotische kruiskerk met een karakteristieke zware vieringstoren en gebouwd in 1893 volgens ontwerp van architect Jos Cuijpers. De kerk bezit inwendig het nog vrijwel geheel intacte interieur uit de bouwtijd, in rijke neogotische vormgeving. Binnen in de kerk is een prachtig orgel te vinden, dat in 2007 werd gerestaureerd


Het budget voor de instandhoudingssubsidie is verdeeld over 3 categorieën: gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten. Daarnaast is er een volgorde vastgesteld in de toekenning van de subsidie:

1. Voorrang hebben aanvragen voor beschermde monumenten, of zelfstandige onderdelen die deel uitmaken van een werelderfgoed (WE).

2. Daarna krijgen aanvragen van professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM) voorrang.

3. Overige aanvragen.

In het monumentenregister is op monumentnummer meer informatie, zoals adres en monumentomschrijving te vinden. Deze nummers staan vermeld in het overzicht: Overzicht van alle toekenningen van instandhoudingssubsidie (pdf, 26 pagina’s).
In Noord-Holland kregen 17 rijksmonumenten en in Amstelveen kreeg de voormalige Incassobank € 44.250, St. Urbanuskerk in Nes a/d Amstel € 119.703 en de Heilige Urbanuskerk in Bovenkerk € 43.073 rijkssubsidie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.