Bijgewerkt: 17 april 2021

55 nieuwe koopappartementen in Stadshart Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-02-2017

a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer wil naast de vestiging van warenhuis Hudson's Bay in het vernieuwde V&D pand, bovenop de geplande nieuwe parkeergarage (beide eigendom van a.s.r. Winkelfonds) 55 koopappartementen realiseren. Het college van B en W van Amstelveen omarmt het initiatief. Het ruimtelijk kader, waarbinnen de ontwikkeling kan plaatsvinden en een impressie van het plan staan in de ontwerp-startnotitie appartementen Handelsweg die B en W op 28 februari 2017 vrijgeeft voor reacties. Reageren kan van 9 maart tot en met 5 april 2017.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening


Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening: “Dit plan maakt deel uit van de totale ontwikkeling van Hudson’s Bay aan het Buitenplein. Het sluit aan bij de metamorfose die het Stadshart de afgelopen jaren, en nog steeds, ondergaat. Zo is Citygarden aan de oostkant van de Stadstuinen in aanbouw, met appartementen, een aantal winkels en een hotel. Deze woningen waren zo verkocht. De vraag naar appartementen in het centrum dichtbij voorzieningen en met een goede bereikbaarheid is aanzienlijk. Het woningaanbod rond de Stadstuinen neemt nu opnieuw toe, waarbij toekomstige bewoners hun auto parkeren op een eigen parkeerdek en geen parkeerplaatsen onttrekken aan de omgeving. Een goede ontwikkeling”.

Het plan is op hoofdlijnen tijdens een informatieavond in november jl. over de ontwikkeling van het warenhuis door a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer met omwonenden gedeeld. Inmiddels is de schets van de appartementen aangepast. Het woongebouw is minder hoog en loopt naar het zuiden trapsgewijs af.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2017)

Zicht op de gevels aan de zijde van het warenhuis Hudson's Bay aan het Handelsplein met aan de linkerzijde de Meander. Ontwerp Rijnboutt Architecten


Toelichting op het initiatief. a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer en gemeente Amstelveen organiseren op dinsdag 21 maart 2017 van 19 tot 21 uur een informele inloopavond voor belangstellenden in het raadhuis. Tijdens deze avond en tot en met 5 april kan men reageren op het plan. De reacties voorzien van een antwoord worden met de startnotitie door B en W aan de gemeenteraad voorgelegd. Na vaststelling van het voorstel door de raad kan het college een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van de appartementen en start de wettelijke inspraakperiode.

De ontwerp-startnotitie kan worden ingezien via www.amstelveen.nl/handelsweg of bij de balie Bouwen in het Raadhuis. Op de website staat ook info over de reactiemogelijkheid. Lees ook: Ontwerp Startnotitie appartementen Handelsweg (pdf, 16 pagina’s )Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.