Bijgewerkt: 25 mei 2024

5de Amstelveense Veteranendag gehouden

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen / Veteranendag
26-06-2011

Op zaterdag 25 juni 2011 stond Nederland en vooral Den Haag in het teken van de Nederlandse Veteranendag. De Ridderzaal, het Binnenhof, het Malieveld en een deel van de Haagse binnenstad, was het toneel van een gevarieerd en feestelijk programma.

Het thema van dit jaar was 'Veteranen in de samenleving'. Dit werd onder andere uitgebeeld in de Zandsculptuur op het Buitenhof. Daarnaast kende de dag naast het kleurrijke defilé van 4300 veteranen en militairen, ook twee detachementen van politie en douane.

Zij vormen het zichtbare bewijs van het feit, dat jongere veteranen midden in de samenleving staan op vaak belangrijke posities. De Veteranendag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen – van de Tweede Wereldoorlog tot de hedendaagse missie in Afghanistan - die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Hun persoonlijke verhalen en ervaringen zijn vaak indrukwekkend en veelzijdig.

Jongere veteranen

Het Comité NL Veteranendag gaat langzaam maar zeker nadrukkelijker aandacht vragen voor de jongere veteranen. Ook zij, die zich gezien hun leeftijd vaak nog helemaal geen veteraan voelen, hebben recht op waardering en respect. Vandaar dat de organisatie haar online aanwezigheid heeft uitgebreid.

Veteranendag 2011 in Amstelveen

Op zondagmiddag 26 juni 2011 vond de 5de Amstelveense Veteranendag plaats in de met oorlogsveteranen en familieleden volle Bankrashal. In Amstelveen is al het vijfde jaar, dat hier een officiële Veteranendag wordt gevierd, tot grote tevredenheid van de veteranen zelf. Zoals uit onze videoreportage blijkt, zijn de meeste veteranen toch nog met heel veel zaken ontevreden, want de volledige erkenning door het Rijk is nog niet echt in orde.

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De Main Stream Combo speelt sfeervol muziek


veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Burgemeester Jan van Zanen aan tafel met de veteranen en Dorien Mijksenaar, raadslid voor GroenLinks


veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Gastvrouw, Michelle Manuel van de gemeente Amstelveen verwelkomt de veteranen en hun familie in de Bankrashal


De structuur van de bijeenkomst werd vernieuwd, want in plaats van de statische toespraken, werden de heren Keune en Westera, twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië uitgenodigd op het podium. Zij werden geïnterviewd door Jan van Zanen en konden zo hun persoonlijke visie geven en hun ervaringen delen met de andere veteranen in de zaal, in een ontspannen sfeer. Maar eerst kwam de toespraak van de burgemeester.

De toespraak van burgemeester Jan van Zanen Veteranendag Amstelveen 2011:

'Dames en heren veteranen, gemeenteraadslid mevrouw Mijksenaar, begeleiders,

Welkom bij alweer de vijfde editie van de Veteranendag in Amstelveen. Er is steeds meer aandacht en waardering – ook in andere gemeenten - voor veteranen. Gelukkig maar.

En terecht. Zo ook hier, vandaag, in Amstelveen.

Een stad, waar vele veteranen wonen. Een stad dus vol met verhalen. Met elkaar spreekt u vandaag over deze verhalen. Over uw ervaringen. Hier op het podium en daarna vooral ook informeel. Onderling aan de tafeltjes. Terwijl u ons land diende, was U in situaties, heeft U dingen gezien, gevoeld, waarvan wij, de overgrote meerderheid – en/of van een andere generatie (1961 – u weet het) - ons nauwelijks een voorstelling kunnen maken.

Natuurlijk kennen we de beelden van de televisie, lezen we de stukken in de kranten of in de geschiedenisboeken. Maar wij waren er niet bij. Wij hebben het niet beleefd, noch aan den lijve ondervonden. U wel.

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Burgemeester Jan van Zanen tijdens zijn toespraak


Verhalen en ervaringen, die het waard zijn om gehoord te worden. Op de website van de landelijke Veteranendag staan diverse verhalen van verschillende veteranen. Het verhaal van de heer Bert Peeren bijvoorbeeld, een Korea-veteraan, die onder meer vertelt over een opdracht om water te halen. Hij zegt daarover het volgende:

"Met veldtelefoon en jerrycan liep ik door de struiken de heuvel af. Plotseling stond ik oog in oog met een Chinese soldaat aan de overkant van het water. Op dat moment waren we geen goede soldaten. Beiden stonden we aan de grond genageld en deden een stapje terug. Later realiseer je je: dát was vrede in niemandsland." Over de ontvangst na de diensttijd van de heer Peeren in Nederland zegt hij: "Een appel van het Rode Kruis kregen we. Verder waren er spandoeken met de tekst 'moordenaars'.

Ook het verhaal van onze eigen veteraan de heer Henk Scharff spreekt aan. Als het goed is de heer Scharff vandaag ook hier aanwezig. Vlak na de bevrijding was de heer Scharff vrijwilliger bij de Infanterie. Na een korte opleiding in Engeland ging hij begin ‘46 naar Indië, waar hij eerst in een kamp terecht kwam. Hij zegt daarover: “We zaten midden in de jungle. We werden regelmatig beschoten door Japanners die nog in het gebied zaten.”

Het bataljon van de heer Scharff begon in Soerabaja. Het bataljon was belast met de bewaking van de stad en de Wonokromolinie. “Soerabaja was een leuke tijd,” zegt hij daarover. “We losten de Brits-Indiërs af. Het buitengebied was gevaarlijk, maar in Soerabaja zelf hadden we goed contact met de bevolking. Eind ‘46 gingen we naar Medan. Dat was een harde tijd met veel geweld.”

Aan zijn tijd op Sumatra heeft hij goede en slechte herinneringen. Z’n beste maatje heeft hij dood in zijn armen van het slagveld gedragen. In ‘48 ging hij terug naar Nederland. Hij zegt daarover:

“In de oorlog maak je vrienden voor het leven, je bent zo op elkaar aangewezen. Toen we in Nederland terugkwamen, werden we met de nek aangekeken. Wij zijn het vergeten leger.”

Een vergeten leger.

Helaas een herkenbaar en terugkerend element in de verhalen van veel veteranen. De slechte opvang en soms koele ontvangst … Voor een groot deel terug te voeren op onbegrip en onwetendheid. Gelukkig is in dat opzicht het een en ander veranderd. De kennis over wat veteranen doen en meemaken en het respect daarvoor is toegenomen. Dat ging overigens niet vanzelf. Daar hebben heel wat veteranen voor gestreden. En met succes.

Veel van hen hebben persoonlijk een voortrekkersrol vervuld in het wakker schudden van de samenleving. Van veel veteranen is te voren, dat zij Veteranendag zien als een vorm van erkenning voor wat ze hebben gedaan. Dat is goed om te weten. Tijdens ontmoetingen en bijeenkomsten als deze kunt u uw  verhalen en ervaringen delen.

Veteranen zijn het zichtbare bewijs dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. Veraf, maar ook dichtbij. De erkenning van veteranen moet hand in hand gaan met de erkenning van datgene, waar ze voor staan. Niet alleen de nostalgie, maar ook hun boodschap:

Dat vrijheid vraagt om verantwoordelijkheid.

Om mensen die hun nek uit durven steken.

Die hun bijdrage leveren.

Die kameraadschap laten bepalen door het besef dat je elkaar nodig hebt ongeacht wie of wat je bent. U verdient dus respect. Heel veel respect.

Vandaag betuig ik hier in Amstelveen opnieuw openlijk dat respect. Respect aan al die mannen en vrouwen, van alle generaties, jong en oud, waar ook ter wereld zij hebben gediend, in de lucht, op het land, of op zee (bijvoorbeeld in de koopvaardij). Respect, aan al diegenen die zich namens Nederland hebben ingezet voor vrede en veiligheid. Vrede en veiligheid uit naam van onze vaderlandse parlementaire democratie.

Dank u wel.'

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De aanwezigen zingen het volkslied 'Wilhelmus'


Vervolgens werd alle aanwezigen gevraagd om 1 minuut stilte in acht te nemen, om alle burgers en militairen te herdenken, die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Na de minuut stilte werd door alle aanwezigen in de zaal, tezamen het Wilhelmus gezongen met aansluitend het Amstelveenlied.

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het embleem van 'De Huzaren van Boreel' op een baret van een veteraan. Dit cavalerieregiment ontstond in 1813 en heeft gestreden in onder meer Quatre Bras en de slag bij Waterloo in 1815, tijdens Tiendaagse Veldtocht in 1831 en op Java en Sumatra in 1946 - 1949


veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het wapen van 'Koopvaardij 1940-1945'


veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heren Keune en Westera vertellen over hun oorlogservaringen


Na de zang werden Jan van Zanen en de oorlogsveteranen de heren Keune en Westera op het podium uitgenodigd. Jan van Zanen stelde een enkele vraag en als het aan dhr Westera had gelegen, vertelde hij zo een uur lang door. Gelukkig kwam dhr Keune ook nog aan het woord. Dit is deels te zien op de video. Jan van Zanen liep ook nog naar twee jonge veteranen toe, om hen het een en ander te vragen over de oorlog en de gevolgen die zij hadden meegemaakt. Het waren de heren Costa en Verbrugge, die tijdens de val van Srebrenica in Bosnië dienden, in 1995, toen de inname van deze Bosnische stad plaatsvond en de daaropvolgende deportatie van moslim mannen en genocide.

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jonge oorlogsveteranen de heer Costa en Verbrugge aan het woord
Na het officiële deel van de bijeenkomst, konden de aanwezigen heel wat hapjes nuttigen en een drankje gebruiken en natuurlijk even bijpraten. Het was weer een mooie en goede bijeenkomst, die zeker voortgang moet blijven vinden. Juist nu ook steeds jongere veteranen het belang ervan in zien en niet alleen voor zichzelf.

De organisatie was zeer goed geregeld, inclusief de bediening. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Stream Combo en natuurlijk werd er gespeeld het bekende oorlogsliedje van Vera Lynn: ‘We’ll meet again, don’t know where, don’t know when…..’. En zo is het maar net. Het was een mooie middag!  

veteranen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De zangeres van het orkest zingt het oorlogsliedje van Vera Lynn uit 1940 en iedereen is weer in 70 jaar terug in de tijd


Veteranen?

Veteranen zijn oud-militairen, die Nederland hebben gediend in oorlogsomstandigheden, of vredesmissies, bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Ook is er een snel groeiende groep jongere veteranen.

Het kabinet wil de erkenning, waardering en zorg voor veteranen vastleggen in de Veteranenwet, zodat veteranen, militairen en hun familie de ondersteuning krijgen waar ze door hun inzet voor de Nederlandse staat recht op hebben. Lees meer over de Veteranenwet op de site van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.