Bijgewerkt: 27 juni 2022

6% meer sterfgevallen in eerste helft van 2012

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
09-08-2012

Het eerste halfjaar van 2012 is de bevolking in Nederland met 14,7 duizend personen toegenomen. Dat is de helft minder dan in het eerste halfjaar van 2011. De toename van de bevolking werd volledig veroorzaakt door het verschil tussen geboorte en sterfte. Het migratiesaldo was de eerste zes maanden van dit jaar praktisch nihil. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Meer sterfgevallen

In de eerste helft van 2012 zijn in Nederland ruim 72 duizend personen overleden. Dat zijn er ruim 4 duizend meer dan in de eerste helft van 2011, een groei van 6 procent. Voor het eerst sinds jaren stijgt daarmee het aantal sterfgevallen aanzienlijk. Ondanks de toename van het aantal ouderen in het afgelopen decennium was het aantal sterfgevallen tot dit jaar vrij stabiel.

graven Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Graven op begraafplaats Zorgvlied


De opmerkelijke stijging vond vooral plaats bij mannen boven de 80 en bij vrouwen boven de 90 jaar. De toename van de sterfte op hoge leeftijden komt mede door de strenge kou in februari 2012 en in mindere mate door griep.

Minder geboorten

Het aantal kinderen dat in de eerste helft van dit jaar werd geboren, bijna 87 duizend, laat een daling zien van bijna 2 duizend vergeleken met dezelfde periode het jaar ervoor. De daling, die na 2010 is ingezet, hangt deels samen met de daling van het aantal vrouwen in de leeftijdsgroep van 30 tot 45 jaar. Daarnaast komt het vaker voor dat het aantal geboorten terugloopt in economisch mindere tijden.

Emigratie stijgt, immigratie daalt

In de eerste helft van 2012 verlieten bijna 65 duizend personen ons land. Dat zijn er ruim 6 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Van het totaal aantal emigranten in de eerste helft van 2012 is een derde in Nederland geboren. Sinds 2010 vertrekken steeds meer mensen uit Nederland.

Het aantal personen, dat zich in de eerste helft van dit jaar in ons land heeft gevestigd, bedroeg 65 duizend. Dit is een daling van 1,6 duizend personen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee was de immigratie even hoog als de emigratie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.