Bijgewerkt: 2 maart 2024

600.000 mensen met een tweede baan naast hun hoofdbaan

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS/FNV
28-09-2017

Bijna 600.00 mensen hadden in 2016 een tweede baan naast hun hoofdbaan. Dat is 7 % van de werkzame beroepsbevolking. Wie in beide banen werknemer is, heeft vaker een tweede baan om rond te kunnen komen. Wie zowel werknemer als zelfstandige is, combineert banen vooral omwille van persoonlijke ontwikkeling of afwisseling. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op grond van nieuwe cijfers.

Het aantal mensen met twee banen bleef daarmee vrij constant in vergelijking met eerdere jaren. Verder terugkijkend zijn de verschillen groter. Zo hadden in 2006 nog minder dan 500 duizend personen twee banen, van wie bijna 60 % in beide gevallen als werknemer. De groep werknemers-zelfstandigen was met ruim 40 % wat kleiner. Toch is deze laatste groep in 10 jaar naar verhouding harder gegroeid. Bij de groep werknemers-zelfstandigen gaat het hoofdzakelijk om personen die loondienst combineren met werken als zzp’er (91 %).

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Werkenden met tweede baan in 2016


Financieel rondkomen belangrijkste motief bij combibaan in loondienst. Het belangrijkste motief voor het combineren van banen verschilt voor de personen die dubbel in loondienst werken en degenen die zowel werknemer als zelfstandige zijn. Die eerste groep gaf het vaakst aan meer uren te maken om financieel rond te kunnen komen. Bij de werknemers-zelfstandigen was de voornaamste overweging, dat ze zich op meerdere gebieden konden ontwikkelen en meer afwisseling hadden in werkzaamheden en contracten. De noodzaak om financieel rond te komen werd aanzienlijk minder vaak genoemd.

Personen die twee werknemersbanen combineerden werkten in 2016 gemiddeld 29 uur per week. Dat is iets minder dan werknemers met één baan, die gemiddeld 30 uur per week werkten. Degenen die een baan in loondienst combineerden met een baan als zelfstandige werkten met gemiddeld 38 uur per week fors meer uren dan werknemers, maar ongeveer evenveel als zelfstandigen met een enkele baan.

Vrouwen hadden in 2016 met ruim 8 procent vaker een tweede baan dan mannen, bij wie dat iets meer dan 6 procent was. Ook hadden zij vaker een combibaan als werknemer-werknemer, terwijl het aandeel dat zowel werknemer als zelfstandige was niet verschilde tussen mannen en vrouwen. Wat betreft leeftijd kan worden geconstateerd, dat naar verhouding meer jongeren een tweede baan hadden dan mensen uit de oudere leeftijdsgroepen. Bij de 15- tot 25-jarigen was dit in 2016 ruim 11 procent, bij de 55- tot 65-jarigen bijna 6 procent. Daarbij werkten jongeren met een tweede baan minder vaak als zelfstandige dan degenen uit de oudere leeftijdsgroepen. Hoogopgeleiden hadden tevens vaker een combibaan dan laag en middelbaar opgeleiden. Hierbij was vooral de groep die een baan in loondienst combineerde met zelfstandig ondernemerschap wat hoger.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2017)

Vrouwen hadden in 2016 met ruim 8 procent vaker een tweede baan dan mannen, bij wie dat iets meer dan 6 % was


Personen die werken in de cultuur-, sport- en recreatiesector hadden in 2016 naar verhouding het vaakst een tweede baan (bijna 13 procent). Daarna komen personen die werken in de onderwijssector (ruim 10 procent) en de verhuur- en overige zakelijke dienstensector (bijna 10 procent). In de bouw (ruim 2 procent) en de financiële dienstverlening (ruim 3 procent) werkten de minste mensen met twee banen.

De reactie van FNV-vicevoorzitter Mariëtte Patijn: 'Één baan moet een volwaardig inkomen opleveren. ‘Wij zien bij onze leden met een oproepcontract in de schoonmaak, thuiszorg, in de beveiliging, postsortering en de postbezorging, dat zij vaak veel meer dan fulltime beschikbaar moeten zijn voor beide banen en toch geen leefbaar inkomen overhouden.’ Als iemand 29 uur werkt voor het minimumloon, dan bedraagt het maandelijkse inkomen ongeveer1100 euro. Zeker in de thuiszorg en de schoonmaak krijgen mensen vaak hun reistijd en reiskosten niet vergoed. Werkgevers investeren niet of nauwelijks in oproepkrachten.

Foto Amstelveen
(Bron FNV - 2017)

Mariëtte Patijn vicevoorzitter van FNV


Goedkoopste oplossing. Mariëtte Patijn: ‘Natuurlijk zijn er ook mensen die kiezen voor twee banen, maar het is meestal zo, dat werkgevers in hun jacht naar de goedkoopste oplossing kiezen voor kleine flexcontracten met maximale beschikbaarheid. Dat is eerder regel dan uitzondering al willen werkgevers ons anders doen geloven. De norm moet gewoon zijn, dat één baan een volwaardig inkomen oplevert.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.