Bijgewerkt: 18 september 2021

61% van de Noord-Hollanders positief over zomervakantie in de provincie

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
03-08-2017

Uit een representatief onderzoek onder ruim 1400 inwoners van de provincie (juni 2017), blijkt, dat voor een op de vier inwoners Noord-Holland de favoriete zomervakantiebestemming is. Daarnaast is een duidelijke meerderheid van de Noord-Hollanders (61%) positief over de mogelijkheden om vakantie te vieren in eigen provincie. Slechts 14% is hier ontevreden over (25% neutraal). In de Kop van Noord-Holland beoordeelt maar liefst 87% van de respondenten de vakantie opties in eigen provincie als ‘goed’, of ‘zeer goed’. In Amsterdam en Amstelland-Meerlanden is dit slechts iets meer dan 50%. Eenmaal gekozen voor een vakantie in Noord-Holland wint de tijdsbesteding ‘zon-zee-strand’ (60%) het ruim van cultuur (31%) en sport (10%).

Dit onderzoek maakt deel uit van de ontwikkeling van een omgevingsvisie voor Noord-Holland over de uitdagingen die tussen nu en 2050 op de provincie afkomen. De inrichting van de leefomgeving en de mogelijkheden tot recreatie zijn daarin een belangrijk element. Met de campagne ‘Jouw Noord-Holland’ nodigt de provincie iedereen uit om mee te praten en te denken.

Overige resultaten onderzoek. Behalve naar hun oordeel over vakantie in Noord-Holland zijn in het onderzoek ruim 1400 inwoners gevraagd om afwegingen te maken tussen verschillende keuzes voor de toekomst van Noord-Holland. Een toekomstperspectief, waarin gezondheid en veiligheid centraal staat, kreeg 58% van de stemmen, tegenover 23% en 19% voor perspectieven, waarin respectievelijk behoud van het karakteristieke Noord-Holland en de economische duurzaamheid van de provincie centraal staan.

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2017)

De flyer van de campagne Jouw Noord-Holland


Het voorkomen van wateroverlast heeft absolute prioriteit, 83% verkiest dijkverbreding en –verhoging boven behoud van het bestaande landschap met een verhoogd overstromingsrisico. Een ruime meerderheid (60 tot 76%) verkiest investeren in de kwaliteit van het grondwater, schone lucht, schoon openbaar vervoer en ‘geen hinder van Schiphol en andere industrie’ boven andere, economisch wellicht aantrekkelijkere, maar ook meer ‘vervuilende’ beleidsopties. De meningen zijn verdeeld (50/50) op het gebied van hoogbouw versus laagbouw, investeren in fysieke, of digitale infrastructuur en investeren in kansrijke, of kansarme gebieden. Liefst 78% van de respondenten vindt het een ‘goede’, of ‘zeer goede’ zaak dat de provincie Noord-Holland de Omgevingsvisie met hen wil delen. Dit sluit aan bij het feit, dat ruim driekwart van de huidige inwoners verwacht de rest van hun leven in de provincie te blijven wonen, zoals uit eerder onderzoek (februari 2017) bleek.

Over de campagne Jouw Noord-Holland. Noord-Holland is prachtig in al haar diversiteit. Veel van wat we nu zo mooi is, werd door mensenhanden gemaakt. Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en nieuwe technieken moet nu worden nagedacht over de toekomst van de provincie. In het voorjaar van 2019 wordt de Omgevingsvisie vastgesteld. Daarin wordt vooruitgeblikt op hoe wonen, werken en recreëren zich ontwikkelen in Noord-Holland tussen nu en 2050. Onder de naam ‘Jouw Noord-Holland’ kan iedereen hierover meedenken en –praten. In twee kwantitatieve onderzoeken werd een representatieve groep van zo’n 3.000 Noord-Hollanders bevraagd. In huiskamergesprekken in elke regio en op de evenementen Bevrijdingspop Haarlem en SAIL Den Helder gingen Gedeputeerden in gesprek met ongeveer 500 Noord-Hollanders. De Facebook heeft inmiddels bijna 6.000 volgers en bereikte tot nu toe circa 650.000 unieke personen. Kijk ook op de Facebook-pagina van de campagne Jouw Noord-HollandAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.