Bijgewerkt: 27 juni 2022

65% van de Nederlanders is bezorgd over immigratie en integratie

Nieuws -> Informatief

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau
29-03-2016

Dit is de belangrijkste uitkomst van het eerste kwartaalbericht van 2016 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). Het SCP besteedt hierin aandacht aan de stemming in Nederland en opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties. Het kwartaalbericht wordt op 29 maart 2016 door de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Kim Putters, gepresenteerd aan alle aanwezigen van de jaarlijkse Ambassadeursconferentie, die het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag en morgen in Den Haag organiseert.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Walter B. Vervenne gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen in discussie met de leden van de Joodse gemeenschap tijdens de informatiebijeenkomst over de opvang van 400 vluchtelingen in Amstelveen op maandagavond 12 oktober 2015 in de hal van het raadhuis


Vluchtelingencrisis: 65% bezorgd over immigratie en integratie. De onderzoekers vroegen mensen om in hun eigen woorden aan te geven, waarover zij zich zorgen maken. 65% van de Nederlanders benoemde spontaan problemen op het gebied van immigratie en integratie. Vanaf eind 2014 namen de zorgen over immigratie en integratie langzaam toe; sinds oktober 2015 is immigratie verreweg het belangrijkste thema in de publieke opinie.

Mensen zijn ongerust over de grote toestroom van vluchtelingen en over de opvang. Sommigen vinden het onterecht, dat er voor hen veel voorzieningen zijn, terwijl er de afgelopen jaren op veel andere zaken is bezuinigd. Een andere groep is bezorgd over de manier, waarop Nederlanders met vluchtelingen omgaan en de maatschappelijke onrust die voortkomt uit de discussies over asielzoekerscentra.

SCP?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat - gevraagd en ongevraagd - sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. Het SCP rapporteert aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en maatschappelijke en overheidsorganisaties. Het SCP valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het SCP is opgericht bij Koninklijk Besluit op 30 maart 1973. Het Koninklijk Besluit is per 1 april 2012 vervangen door de 'Aanwijzingen voor de Planbureaus'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.