Bijgewerkt: 2 december 2023

65 huurappartementen aan de Startbaan 5 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-11-2022

Kennisgeving Overeenkomst tot kostenverhaal Startbaan 5 in Amstelveen. De eigenaar van het perceel met opstallen (hierna: exploitant), gelegen aan de Startbaan 5 te Amstelveen, heeft de gemeente Amstelveen verzocht om medewerking te verlenen aan de realisatie van een voorgenomen bouwplan op deze locatie. De gemeente acht het wenselijk om medewerking te verlenen aan dit bouwplan. Voor nadere achtergrondinformatie verwijzen wij u graag naar onze brief (pdf) van 11 oktober 2022.

Bouwplan. Het bouwplan betreft realiseren van 65 huurappartementen, verdeeld over 4 woonlagen aan de zijde van het uitvaartcentrum en 9 woonlagen aan de zijde van het parkeerterrein aan de Startbaan, alsmede een half verdiept aan te leggen parkeergarage.In overleg met de gemeente Amstelveen heeft exploitant het voorgenomen bouwplan uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Om medewerking te kunnen verlenen aan het voorgenomen bouwplan, zijn partijen overgegaan tot het opstellen van een overeenkomst tot kostenverhaal waarin de voorwaarden met betrekking tot deze (her)ontwikkeling zijn opgenomen. Hierbij informeren wij u dat wij op 15 november 2022 het besluit hebben genomen om de 'Overeenkomst tot kostenverhaal - Startbaan 5 te Amstelveen' met de exploitant aan te gaan.

Doelgroepenverordening. Voor de huurappartementen geldt de doelgroepenverordening, met een instandhoudingsplicht van 15 jaar. De overeenkomst tot kostenverhaal regelt de voorwaarden, waaraan de herontwikkeling moet voldoen en er is een exploitatiebijdrage in opgenomen voor de kosten van de door de gemeente uit te voeren werkzaamheden.

Om het bouwplan planologisch mogelijk te maken, wordt een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan in procedure gebracht. Wij praten u bij over dit bouwplan op 23 november 2022 tijdens de raadsvergadering. Tijdens dit Raadsgesprek wordt de raad geïnformeerd over het bouwplan aan de Startbaan 5. In eerste instantie was het de bedoeling om hier een sporthotel te realiseren. Door veranderd beleid is echter het verzoek aan de ontwikkelaar gedaan om woningen te bouwen op deze plek. De ontwikkelaar zal het voorlopig ontwerp presenteren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.