Bijgewerkt: 1 april 2023

65 plussers: een loket voor AOW en aanvullende bijstand

Nieuws -> Regering

Bron: Regering
15-05-2009

Gepensioneerden met een onvolledige AOW-uitkering die een inkomen beneden het sociaal minimum hebben, krijgen in de toekomst via één loket zowel hun AOW als de aanvulling uitbetaald. Dit loket wordt de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om de SVB voortaan ook de aanvullende uitkering te laten uitbetalen.

65 plus Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)Ongeveer 217.000 65-plussers hebben een onvolledige AOW-uitkering als ze met pensioen gaan, omdat ze te kort in Nederland hebben gewoond. Een deel van hen (ongeveer 33.000) heeft ook geen of weinig aanvullend pensioen en moet daarom aanvullende bijstand bij de sociale dienst aanvragen, maar veel ouderen doen dat niet.

Door het verplaatsen van de uitvoering van de aanvullende bijstand van gemeenten naar de SVB wordt voorkomen dat ouderen deze aanvulling mislopen. De SVB schrijft AOW-ers actief aan en wijst alle mensen met onvolledige AOW erop dat zij mogelijk recht hebben op aanvulling. Deze mensen kunnen dan direct een aanvraag voor aanvulling doen. Daarom wordt wettelijk geregeld dat alle gemeenten dit overdragen aan de SVB.

Naast de aanvullende bijstand kunnen deze ouderen in bepaalde gevallen bij hun gemeente een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. Mensen met een laag inkomen kunnen bijzondere bijstand krijgen als zij in bijzondere omstandigheden noodzakelijke kosten niet zelf kunnen betalen.

De ministerraad heeft ook ingestemd met het voorstel om mensen met een onvolledige AOW-opbouw langer de tijd te geven om te beslissen of zij dit tekort willen aanvullen. Via de zogenaamde inkoopregeling AOW kunnen zij hun AOW aanvullen. Met deze regeling kunnen mensen extra AOW inkopen zodat zij later een volledige AOW-pensioen ontvangen. Tot nu toe moeten mensen die zich in Nederland vestigen dit binnen vijf jaar beslissen. De nieuwe beslistermijn van de inkoopregeling AOW wordt verdubbeld van vijf naar tien jaar.

Mensen bouwen in Nederland een AOW-uitkering op tussen 15 en 65 jaar: 2 procent voor ieder jaar dat iemand in Nederland woont of werkt. Mensen die zich na hun 15de in Nederland vestigen of een aantal jaren in het buitenland wonen en werken, krijgen te maken met een onvolledige opbouw.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft ernaar de nieuwe regels op 1 januari 2010 in te laten gaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.