Bijgewerkt: 1 juli 2022

660 miljoen euro inkomsten aan gemeentelijke parkeerbelasting in 2014

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
14-03-2014

Gemeenten verwachten dit jaar 660 miljoen euro op te halen aan parkeerbelasting. Dat is 15 miljoen euro meer dan in 2013, en 94 miljoen euro meer dan in 2010. Amsterdam begroot veruit het hoogste bedrag aan parkeergelden, 162 miljoen euro.

In 155 gemeenten betaald parkeren

In 2014 heffen 155 gemeenten parkeerbelasting. Het aantal gemeenten met betaald parkeren verandert de laatste jaren nauwelijks. De opbrengst uit parkeerbelasting stijgt door tariefverhogingen en de uitbreiding van zones voor betaald parkeren. Op steeds meer plaatsen en gedurende een steeds groter deel van de dag moet voor parkeren worden betaald.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2014)

Gemeenten in Nederland met parkeerbelasting


Parkeergelden belangrijke inkomstenbron

De parkeerbelasting is voor Amsterdam een belangrijke inkomstenbron. Met  een begrote opbrengst van 162 miljoen euro vormt deze belasting in 2014 ruim 27 procent van de totale inkomsten uit heffingen. In Zandvoort maakt de parkeeropbrengst ruim 26 procent uit van de inkomsten uit heffingen. Voor 39 gemeenten, een kwart van alle gemeenten die parkeergelden innen, bedraagt de opbrengst 10 procent of meer van de heffingsinkomsten.

Vooral grote gemeenten innen parkeergelden

De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht innen bijna de helft van de Nederlandse parkeerbelasting. In veel kleine gemeenten hoeft vaak helemaal niet betaald te worden om te parkeren. In een kwart van de gemeenten met minder dan 50 duizend inwoners en in negen van de tien grotere gemeenten (50 duizend inwoners en meer) moet parkeergeld worden betaald.

Parkeren in Amstelveen

Begin 2013 heeft de gemeente Amstelveen parkeerautomaten in een aantal wijken rond het Stadshart geplaatst. Dat komt omdat deze wijken van vergunningsgebieden fiscale parkeergebieden zijn worden. Voordeel van deze maatregel is, dat de gemeente efficiënter kan controleren.

Aan het kenteken van de geparkeerde auto zien handhavers, of er betaald is. Doordat het controleren gemakkelijker gaat worden de kosten om te handhaven minder. De gemeente is wettelijk verplicht om iedereen toe te laten in fiscale gebieden. Het aantal parkeerplekken is schaars en daarom wil de gemeente, dat met name bewoners hun auto in de buurt van hun huis kunnen parkeren.

Voor anderen die in deze gebieden willen parkeren is er daarom een hoog parkeertarief, het zogeheten schriktarief. Zij betalen ten alle tijden € 16,- voor maximaal 4 uren parkeren. Niet bewoners kunnen hun auto het beste in één van de parkeergarages parkeren. Dat is goedkoper en dichtbij de winkels. De parkeerautomaten en de bebording in de wijk verwijzen naar de parkeergarages. Wilt u meer lezen over de parkeernotitie 2012?  (pdf) Lees meer over parkeren in Amstelveen op de site van de gemeenteAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.