Bijgewerkt: 25 juli 2024

669 woningen opgeleverd in Amstelveen in 2011

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-11-2012

Uit de onlangs verschenen Voortgangsrapportage Woonvisie 2011 blijkt, dat de woningbouwproductie, ondanks de recessie, ook voor Amstelveense begrippen hoog is te noemen. In 2011 zijn er 669 woningen opgeleverd, waarvan iets meer dan de helft (345 woningen) in de koopsector.

De rapportage laat duidelijk zien, dat er de laatste jaren een daling in het duurdere koopsegment te zien is. Dat lijkt sterk samen te hangen met de recessie. In de periode 2008-2011 is in ruime mate voor de doorstroming gebouwd: in totaal 60% valt  in het dure huursegment, de middeldure en dure koop.

westhove Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een bouwproject in aanbouw in Westwijk-Zuid in Amstelveen


Voor de periode 2012-2016 zijn ruim 1700 woningen gepland. Conform de Woonvisie 2011 wordt er meer aandacht besteed aan de startende middeninkomens. Zo zijn in het nieuwbouwprogramma ruim 300 woningen in de betaalbare koop (prijs tussen € 200.000 en € 250.000) en sociale koop (prijs beneden € 200.000) opgenomen. In de middeldure huur (huur tussen € 664 en € 1000) zijn ruim 270 woningen gepland. 

Wethouder van Volkshuisvesting Jan-Willem Groot (CDA): “Ondanks de recessie willen we ook in de komende periode de bouwproductie op peil houden. We willen de bouw meer afstemmen op de vraag. Zo is het aanbod geschikte woningen voor de middeninkomens te laag. Daarom willen wij specifiek voor deze groep gaan bouwen. Daarnaast willen we ervoor zorgen, dat er in de sociale sector meer ruimte komt voor Amstelveners.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.