Bijgewerkt: 4 december 2021

68 pensioenfondsen korten op pensioenen per 1 april 2013

Nieuws -> Informatief

Bron: Nederlandsche Bank
19-02-2013

In totaal 68 pensioenfondsen hebben in hun rapportage aan de Nederlandsche Bank (DNB) aangegeven per 1 april 2013 te moeten korten op de pensioenen. De korting op de pensioenen is noodzakelijk om eind 2013 voldoende hersteld te zijn.

Dat wil zeggen om uit herstel te zijn, moeten pensioenfondsen eind 2013 een dekkingsgraad van minimaal ongeveer 105% hebben. De kortingen treffen niet alleen gepensioneerden; ook de opbouw van werkende deelnemers wordt verlaagd.

Deze kortingen raken in totaal circa 2,0 miljoen actieve deelnemers, 1,1 miljoen gepensioneerden en 2,5 miljoen zogenoemde slapers (noot 1). De totale pensioenverplichtingen van de 68 fondsen bedragen ongeveer 410 miljard.

De gewogen gemiddelde korting (noot 2) die fondsen hebben opgenomen in hun rapportage bedraagt 1,9%. Geen van de fondsen heeft aangegeven per 1 april 2013 meer dan 7% te korten; 19 fondsen hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt de korting te maximeren op 7%. Pensioenfondsen dienen door te voeren kortingen uiterlijk 1 maart 2013 aan hun deelnemers te communiceren.

pensioen Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Eindelijk met pensioen! Jij hebt je leven lang gewerkt, de club van gepensioneerden is met jou nu versterkt ! Vanaf nu kun je het rustig aan gaan doen,
want je gaat volop genieten van je pensioen!


De Pensioenfederatie heeft vandaag een overzicht (pdf) uitgebracht met daarop de namen van 51 pensioenfondsen die vanaf 1 april 2013 de pensioenen en de pensioenopbouw gaan verlagen en/of overwegen dat volgend jaar te doen.

In totaal moeten 68 pensioenfondsen dit jaar een verlaging doorvoeren, waardoor enkele miljoenen werknemers en gepensioneerden worden geraakt. De verlagingen variëren tussen 0,5 en 7 procent en komen voor de deelnemers van deze fondsen gemiddeld uit op 1,9 procent, zo heeft toezichthouder DNB eerder bekend gemaakt.

De eventuele verlagingen van 37 pensioenfondsen in 2014 worden door DNB voorlopig geraamd op gemiddeld 1,7 procent. De pensioenfondsen die de pensioenen en pensioenopbouw moeten verlagen informeren zelf hun deelnemers en gepensioneerden. Uiterlijk op 1 maart aanstaande moet iedereen door het eigen fonds individueel zijn geïnformeerd over de verlagingen die dit jaar plaatsvinden.

Meer dan 80 procent van de 415 Nederlandse pensioenfondsen hoeft geen verlaging door te voeren. Dit betekent niet per se, dat hun deelnemers en gepensioneerden niet worden geraakt. Een deel van deze fondsen heeft de pensioenen in de afgelopen jaren niet laten meestijgen met de loon- of prijsontwikkeling en zal dat ook in 2013 niet kunnen doen.

Het is voor het eerst in de geschiedenis, dat zoveel gepensioneerden en werknemers met een verlaging van hun pensioen(opbouw) te maken krijgen. De pensioensector realiseert zich terdege de grote impact hiervan. Andere maatregelen om de financiële situatie van pensioenfondsen te verbeteren, zijn daar waar mogelijk al eerder genomen maar hebben onvoldoende effect gesorteerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.