Bijgewerkt: 8 december 2023

7,9 miljoen personenauto's in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
23-08-2014

Op 1 januari 2014 stonden in Nederland 7,9 miljoen personenauto’s geregistreerd. Een kwart eeuw terug waren dat er nog ruim 5 miljoen. Het overgrote deel van de auto’s, 7,1 miljoen, stond op naam van een persoon. Omgerekend zijn er gemiddeld 420 auto’s per 1000 inwoners in Nederland.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2014)

Aantal personenauto's per 1000 inwoners


In de periode 2000-2013 is het aantal auto’s per 1000 inwoners toegenomen met 18 procent, tot 420 in 2013. In 2014 is dit aantal gelijk gebleven. Het aantal personenauto’s per 1000 inwoners is over het algemeen lager in stedelijke gemeenten. Amsterdam heeft met 247 auto’s per 1000 inwoners het laagste aantal, de gemeente Blaricum met 572 het hoogste. Tot de tien gemeenten met het laagste aantal behoren onder andere de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

In stedelijke gebieden is een fijnmaziger openbaar vervoernetwerk aanwezig. Dat verklaart mogelijk deels het lager aantal personenauto’s per 1000 inwoners in die gebieden. Bovendien is het aandeel jongeren (18 tot 30 jaar) daar in het algemeen hoger en juist onder die jongeren is het autobezit de afgelopen jaren gedaald. Bij deze jongeren staat het laagste aantal personenauto’s per 1000 inwoners geregistreerd, namelijk 290.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2014)

Aantal personenauto's per 1000 inwoners, naar gemeente (2014)


Amstelveen staat op de 45ste plaats op de landelijke lijst met 32.800 personenauto’s (85.015 inwoners) en dat zijn 386 personenauto’s per 1000 inwoners. Uitgesplitst naar leeftijd van de eigenaar waren in 2014 landelijk: 18 tot 30 jaar 290 auto’s, 30 tot 40 jaar 542 auto’s, 40 tot 50 jaar 625, 50 tot 60 jaar 654, 60 tot 70 jaar 606, 70 tot 80 jaar 536 en 80 jaar en ouder 313 auto’s.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.