Bijgewerkt: 20 juni 2024

70 duizend asielmigranten verwacht in 2016 in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
18-12-2015

In 2016 zal de Nederlandse bevolking naar verwachting met ruim 110 duizend inwoners toenemen. De groei komt vooral door migratie. Er worden volgend jaar 240 duizend immigranten verwacht. Ook de komende jaren zal de immigratie hoog blijven. Dit blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2016 zullen er naar verwachting 240 duizend immigranten in de Nederlandse bevolking bij komen. Een belangrijk deel daarvan (70 duizend) is asielmigrant. Dat zijn asielzoekers die zich inschrijven als inwoner van Nederland. Een deel van hen is nu al in ons land, een deel zal volgend jaar komen als asielzoeker, of nareizend familielid van een asielmigrant. Omdat onzeker is hoeveel asielzoekers in 2016 naar Nederland komen, is de prognose van de bevolkingsgroei voor de komende jaren onzekerder dan gewoonlijk. Na 2017 wordt een daling van de migratie verwacht, en vanaf de jaren twintig gaat de prognose uit van 185 duizend immigranten per jaar.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2015)

Immigratie en emigratie en de prognoses tussen 1970 en 2055


Naast de asielmigranten komen er in 2016 naar verwachting nog 170 duizend overige immigranten naar Nederland. Voor een groot deel zijn dat arbeidsmigranten  en terugkerende Nederlandse emigranten. Er zullen naar verwachting 151 duizend mensen emigreren. Het migratiesaldo komt daarmee op 88 duizend uit.

In 2016 zal de bevolkingsgroei voor het eerst sinds begin deze eeuw weer boven de honderdduizend uitkomen, en naar schatting 113 duizend zijn. Naast het migratiesaldo van 88 duizend komen er 25 duizend inwoners bij door natuurlijke aanwas, het saldo van geboorten (173 duizend) en sterfte (148 duizend). Migratie is sinds 2015 belangrijker voor de bevolkingsgroei dan natuurlijke aanwas, en dat zal de komende drie jaren zo blijven, verwacht CBS.

In de eerste helft van 2016 zal de Nederlandse bevolking de grens van 17 miljoen inwoners passeren. Daarna stijgt het inwonertal volgens de nieuwe prognose verder door tot 18 miljoen rond 2035. Daarna zal de bevolking in een trager tempo toenemen, omdat het aantal sterfgevallen sterk oploopt door de vergrijzing.

Immigratie is het zich vestigen in een ander land, of gebied. Een immigrant is een inkomend landverhuizer. In tegenstelling tot een toevallige bezoeker, of reiziger wenst een immigrant zich voor langere tijd in het land te vestigen. De immigratie betekent "in-migratie" in een land, en is het omgekeerde van emigratie, hetgeen "weg-migratie" betekent.

Emigratie is de actie, waarbij mensen hun geboorteland verlaten om zich in het buitenland te vestigen. Wanneer het gaat om de (historische) grootschalige emigratie van Europeanen naar populaire bestemmingen als de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, wordt ook wel gesproken van landverhuizing, al kan dat begrip in ruimere zin ook betrekking hebben op immigratie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.