Bijgewerkt: 21 juli 2024

71.000 pasgeboren baby's waren met een ongehuwd moeder in 2022

Nieuws ->

Bron: CBS
13-09-2023

In 2022 hadden bijna 71.000 pasgeboren baby’s een moeder die niet was getrouwd. Dat is 42 % van alle kinderen die dat jaar werden geboren in Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een nieuwe analyse voor Nederland in cijfers.

In de jaren 1960 en 1970 waren bijna alle moeders getrouwd bij de geboorte van hun kinderen. Vanaf de jaren 1980 waren moeders steeds vaker niet getrouwd. Ouders hebben wel vaker een geregistreerd partnerschap. De laatste jaren is dit niet veel meer veranderd. In de statistiek tellen zij mee als getrouwd.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2023)

Hoeveel baby's hadden niet-getrouwde moeders? (tussen 1962-2022)

Niet getrouwd, maar meestal wel samenwonende ouders. Niet-getrouwde moeders wonen vaak wel samen met een partner. Van alle pasgeboren baby’s in 2022 had een derde niet-getrouwde samenwonende ouders. Ook na de geboorte van hun eerste kind blijven steeds meer ouders ongetrouwd samenwonen. In 2022 waren van 37 % van de tweede en de daaropvolgend geboren baby’s de ouders niet getrouwd. Ook zijn er meer baby’s die bij een alleenstaande moeder geboren worden. In de jaren 1970 kwam dat nog niet veel voor, inmiddels gebeurt dat bij bijna 1 op de 10 kinderen.

Vooral jonge moeders niet getrouwd. Jonge vrouwen zijn het minst vaak getrouwd als ze moeder worden. In 2022 waren 9 op de 10 tienermoeders niet getrouwd en 6 op de 10 moeders van 20 tot 25 jaar. Het grootste deel van de baby’s van een tienermoeder maakt deel uit van een overig huishouden. Vaak is dat een huishouden met drie generaties: de baby, de tienermoeder en haar ouders. Van de baby’s met een moeder van 25 jaar of ouder heeft ruim de helft wel getrouwde ouders. Bij baby’s met een moeder boven de 40 jaar is dat net wat lager. Net als baby’s met een jonge moeder komen zij in verhouding vaak ter wereld bij een alleenstaande moeder.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2023)

Leeftijd moeder en type huishouden bij geboorte kind, 2022 %

Weinig buitenechtelijke baby’s in Biblebelt. In de Biblebelt, de strook die loopt van Zeeland naar Overijssel, worden in verhouding weinig baby’s geboren bij ongehuwde ouders. Het minst vaak in Urk en Staphorst (6 %), gevolgd door Neder-Betuwe en Renswoude. In de middelgrote steden (met 100 duizend inwoners of meer) komt het relatief vaak voor dat de moeder niet getrouwd is bij de geboorte van haar kind(eren). Van de vier grote steden hebben vooral kinderen die in Rotterdam zijn geboren niet-getrouwde ouders (52 %).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.