Bijgewerkt: 27 juni 2022

775.000 euro voor onderwijshuisvesting KKC

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-12-2011

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen stelt de gemeenteraad voor 775.000 euro op te nemen in het programma onderwijshuisvesting 2013 voor het Keizer Karel College. De school dekt hiermee de gerealiseerde en betaalde uitbreiding van huisvesting en inrichting. De gemeenteraad behandelt dit onderwerp naar verwachting bij de behandeling van de Kadernota 2013.

KKC  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het gebouw met de oranje schermen is een deel van de nieuwbouw van KKC, dat in 2008 gereed kwam. De foto is gemaakt in 2009


Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs:’Het college is geconfronteerd met het feit, dat het Keizer Karel College uit z’n jasje groeit. Na voltooiing van de uitbreiding heeft het Keizer Karel College bij de gemeente aangeklopt voor de vergoeding van de kosten op basis van de verordening onderwijshuisvesting. Onderwijshuisvesting is één van onze speerpunten; maar dit neemt niet weg, dat wij onszelf de vraag stellen, of het in het belang van Amstelveense jongeren is, dat scholen als maar groter worden.

In 2003 bestond de school uit 1300 leerlingen, twee jaar later waren het er 1500 en nu zijn er 1700 leerlingen. Wat ons betreft is dit de maximale grootte. Ook de schoolleiding van het KKC onderschrijft dit. De onlangs ingestelde verkenningscommissie voor het voortgezet onderwijs neemt dit dan ook naar alle waarschijnlijkheid mee in haar onderzoek’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.