Bijgewerkt: 26 mei 2024

8 ton voor aanpak jeugd en veiligheid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-01-2008

Volgens een persbericht van de Gemeente Amstelveen, gaat het college van B en W 800.000 euro besteden aan verschillende maatregelen om de overlast van jongeren te beperken.

Het gaat om maatregelen als extra openstellen van jongerencentra Galjoen en Down Town, een voorziening voor jongeren in of nabij Westwijk, de inzet van een interventieteam en extra toezicht. De gemeente zet deze maatregelen in ieder geval in in de wijken Middenhoven/Waardhuizen, Westwijk en Amstelveen Noord. Vooralsnog voor een periode van twee jaar.

Jan van Zanen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Burgemeester Jan van Zanen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente


Burgemeester Van Zanen: “De maatregelen zijn hard nodig om de overlast in bepaalde wijken aan te kunnen pakken. Het is onacceptabel wanneer mensen zich niet veilig voelen in hun eigen leefomgeving.”

Uitgangspunt bij deze maatregelen is dat jongeren een eigen plek moeten hebben en gebruik kunnen maken van voor hen bestemde voorzieningen. De afgelopen tijd is echter sprake van grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Om overlast voor de omgeving te beperken zijn maatregelen nodig. Aangevuld met acties, zoals uitbreiding van voorzieningen in het noordelijk deel van de stad en uitbreiding van de inzet van ‘de jongerenbus’.

Yeter Tan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Yeter Tan wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg


Wethouder Tan: “Met 85% van de jeugd gaat het heel goed. 15% heeft aandacht en zorg nodig. En slechts een heel klein percentage hiervan zijn etterbakken. Het gaat erom dat we fout gedrag demotiveren en goed gedrag van de jeugd stimuleren”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.