Bijgewerkt: 23 september 2021

87 huurappartementen en uitbreiding van Grand Hotel Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-03-2021

Het college van B en W van Amstelveen biedt het bestemmingsplan De Kegel aan de Bovenkerkerweg 77A-81 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van 87 huurappartementen en uitbreiding van Grand Hotel Amstelveen.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om op locatie van restaurant Nice en het bowlingcentrum twee kleinschalige appartementengebouwen te realiseren van respectievelijk 17 en 18 appartementen. Het bowlingcentrum blijft behouden in de nieuwe situatie. Het Grand Hotel Amstelveen wordt deels vernieuwd en uitgebreid met maximaal 14 hotelkamers en vergader- en horecafuncties, waarin ook restaurant Nice een plek krijgt. Naast het Grand Hotel Amstelveen komen 52 appartementen. In totaal zijn 87 huurappartementen voorzien waarvan ruim 75% met een huurprijs in het middeldure segment. De helft daarvan met een huur tot maximaal ongeveer 950 euro en de andere helft tot maximaal ca 1.160 euro (prijspeil 2021).

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Het project De Kegel langs de Bovenkerkerweg


De gemeente, Netjes Beheer en omwonenden zijn lange tijd in overleg geweest over de veranderingen op het terrein van De Kegel en ook over de verkeersontsluiting. Het College van B en W heeft bij behandeling van de startnotitie toegezegd om in aanloop naar het bestemmingsplan waar mogelijk tegemoet te komen aan geuite bezwaren. Een aantal aanpassingen, zoals minder inkijk en dus meer privacy, inpandige balkons, bouwen met meer afstand tot bestaande woningen en een bouwlaag minder, is vastgelegd in het bestemmingsplan. Andere afspraken die niet in een bestemmingsplan thuishoren, zoals het aanbrengen van groen op eigen terrein en de mogelijkheid voor omwonenden aan de Hugo de Vriesweg om hun woningen op grondgebied van

De Kegel via de Bovenkerkerweg te kunnen blijven bereiken, leggen omwonenden en ontwikkelaar onderling schriftelijk vast. Door deze tegemoetkomingen zijn de omwonenden van mening dat in voldoende mate aan hun bezwaren wordt voldaan. Zij geven aan bereid te zijn om de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te trekken, zodra de afspraken tussen hen en de ontwikkelaar schriftelijk zijn vastgelegd. Dat was op het moment van collegebehandeling van het bestemmingsplan nog niet geformaliseerd.

Nationaal Tennis Centrum. Ontwikkelaar en eigenaar Netjes Beheer is in 2016 gestart met het plan om het gebied De Kegel gefaseerd te transformeren naar een nieuw en hoogwaardig gebied voor vrijetijdsbesteding, wonen en werken. Vooruitlopend op het bestemmingsplan De Kegel kon het Nationaal Tenniscentrum (NTC) reeds worden gerealiseerd. Het NTC is eind 2019 geopend met aan (top)tennissen verbonden faciliteiten en een half-verdiepte parkeergarage.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.