Bijgewerkt: 24 juli 2024

9 duizend werklozen per maand in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
18-03-2010

-In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer

-Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus

-Bij UWV blijft het aantal werkzoekenden met een technisch beroep bovengemiddeld toenemen

-Minder nieuwe WW-uitkeringen, meer WW-uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting

In de periode december 2009-februari 2010 waren gemiddeld 441 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,7 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,1 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal niet-werkende werkzoekenden vooral onder lagere technische beroepen bovengemiddeld blijft toenemen. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam met 17 procent sterk af. Het aantal beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting nam in een maand tijd toe met ruim 8 procent.

Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode december 2009-februari 2010 uit op 441 duizend personen, 5 duizend meer dan de vorige driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het overigens beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 9 duizend per maand.

In de periode december 2009-februari 2010 was het aantal werklozen 126 duizend hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. De laatste maanden neemt vooral de werkloosheid toe onder mannen in de leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder. 

Meer werkzoekenden op lager en middelbaar beroepsniveau

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) bij UWV WERKbedrijf nam in februari 2010 toe met bijna 5 duizend tot 527 duizend. De stijging doet zich vooral voor op lager en middelbaar beroepsniveau. Net als voorgaande maanden steeg het aantal werkzoekenden met een lager technisch beroep bovengemiddeld. 

Minder nieuwe WW-uitkeringen

In februari 2010 werden 42 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij UWV aangevraagd, dat is 17 procent minder dan in januari. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg naar 329 duizend. Er werden in februari ongeveer evenveel WW-uitkeringen beëindigd als in januari. Het aantal beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting nam met ruim 8 procent toe tot 19 duizend.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.