Bijgewerkt: 1 april 2023

9 koopwoningen en 140 huurappartementen aan de Startbaan Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-09-2018

Meer woningen aan de Startbaan tussen het appartementencomplex De Keizer en het nieuwbouwproject GreenStart. De eigenaar van het tussenliggende verouderde kantoorgebouw aan Startbaan 8 diende een plan in bij de gemeente voor 140 huurappartementen en negen eengezinswoningen. Het initiatief past goed in dit nieuwe woongebied.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)

Schets van het bouwproject Startbaan 8


Eigenaar Maarsen Groep liet een ontwerp maken door dezelfde architect als van pand De Keizer. De afgelopen 1,5 jaar heeft Maarsen Groep samen met de architect en experts van de gemeente gewerkt aan de juiste invulling op deze locatie. Belangrijkste uitgangspunt was samenhang met omliggende gebouwen en huizen, een goede en duurzame inpassing in de bestaande leefomgeving én focus op middeldure huur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening


Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Voordat we kaders van een initiatief in een ontwerp-startnotitie vastleggen, is er al een heel traject aan voorafgegaan. De grootste uitdaging was om een logische en mooie overgang te maken van het hoge woongebouw De Keizer naar de lagere eengezinswoningen. Een overgang die recht doet aan de directe omgeving en van het gebied een geheel maakt. Dit heeft het voorlopige ontwerp van ‘De Connectie’ opgeleverd. Op deze plek ontstaat nu een levendige buurt.'

Inloopavond over het plan. Omdat de kantoorbestemming verandert naar wonen kiest B en W ervoor de gemeenteraad een startnotitie te laten vaststellen (in plaats van het bestemmingsplan direct te wijzigen). Ontwerp-startnotities hebben mede tot doel in een vroeg stadium zowel initiatiefnemer als belanghebbenden te betrekken bij de besluitvorming. De ‘Ontwerp-startnotitie Startbaan 8’ ligt nu ter inzage. Tijdens een door gemeente en ontwikkelaar georganiseerde inloopavond zijn experts van de gemeente, architect en ontwikkelaar aanwezig om een toelichting te geven op het initiatief.

De avond is dinsdag 25 september 2018 van 19 tot 20.30 uur in het pand Startbaan 8. Tijdens deze avond en tot en met 9 oktober kan men reageren op het plan. De reacties met antwoord legt B en W met startnotitie aan de gemeenteraad voor. Als deze instemt, kan het college een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw en start de wettelijke inspraakperiode. De ontwerp-startnotitie kan worden ingezien via www.amstelveen.nl/Startbaan8 of bij balie Bouwen in het Raadhuis. Op de site staat ook info over de reactiemogelijkheid. Direct (toekomstige) omwonenden ontvangen een brief van de gemeente met informatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.