Bijgewerkt: 1 februari 2023

92 bedrijven met wijndruiventeelt in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS/Amstelveenweb
15-08-2018

In 2017 telde Nederland 92 bedrijven met wijndruiventeelt, vier meer dan een jaar eerder. Ook het areaal wijndruiven nam licht toe tot 157 hectare. Limburg is koploper als wijndruivenproducent. Dit blijkt uit de meest recente regionale landbouwcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2017 verbouwden 92 landbouwbedrijven in ons land wijndruiven. Vier jaar eerder waren dat er nog 97, het hoogste aantal sinds 2003. Gelderland heeft met 24 bedrijven van alle provincies de meeste wijndruiventelers. Daarna volgen Limburg met 22 en Noord-Brabant met 17 telers. In deze drie provincies samen is 70 procent van alle Nederlandse wijnboeren gehuisvest.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Door vrijwilligers worden groepjes mensen in de wijngaard rondgeleid en geven informatie over het bijwerken van de wijnstokken en hoe de druiven tot groei komen in De Amsteltuin op 3 juni 2018


Kleine vergroting Nederlandse druivenareaal. Wijndruiven werden in 2017 op 157 hectare Nederlandse landbouwgrond verbouwd, 2 hectare meer dan in 2016. Tussen 2003 en 2017 nam het areaal met gemiddeld 9 hectare per jaar toe. De oppervlakte grond met wijndruiven steeg van 35 hectare in 2003 naar 165 hectare in het topjaar 2011. Daarna nam het areaal wijndruiven licht af tot 2015. Limburg kende in 2017 met 4 hectare de grootste areaaluitbreiding, gevolgd door Noord-Brabant met 2 hectare. In de provincie Gelderland nam het areaal wijndruiven met 2 hectare af.

Opkomst wijnteelt in Noord-Brabant. Limburg en Gelderland zijn traditioneel de belangrijkste provincies voor de teelt van wijndruiven. In 2017 lag respectievelijk 32 procent en 23 procent van het totale druivenareaal in deze twee provincies. De laatste jaren is Noord-Brabant als wijnprovincie in opkomst. Het areaal wijndruiven is er in 2017 al 13 procent van het totale wijndruivenareaal. In 2011 bezat Limburg 22 procent, Gelderland 34 procent en Noord-Brabant 5 procent van het totale wijndruivenareaal. De koppositie van Gelderland is inmiddels overgenomen door Limburg. Dit komt vooral door de krimp van het wijndruivenareaal in Gelderland met 20 hectare sinds 2010.

Grootste wijnboeren in Zeeland. Een Nederlandse wijnbouwer had in 2017 gemiddeld 1,7 hectare landbouwgrond voor de druiventeelt. In 2003 lag het gemiddelde nog op 1,2 hectare per bedrijf. De grootste wijnboeren zijn te vinden in Zeeland: de gemiddelde oppervlakte wijndruiven per bedrijf in deze provincie is 3,1 hectare.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Jan Schake de eigenaar van wijngaard De Amsteltuin is druk bezig om de gasten van wijn te voorzien van eigen productie tijdens een bijeenkomst op 11 juli 2018 in De Amsteltuin


De Amsteltuin. In 2004 heeft de Amstelveense Jan Schake het initiatief genomen om een grote wijngaard op te bouwen in de Bovenkerkerpolder-Noord. Jan had sinds 1999 al een kleine wijngaard in de omgeving. De resultaten van dit avontuur hebben hem ertoe gebracht zijn hobby een grotere schaal te geven. Bovendien had hij de wens om behalve het plezier wat hij er zelf aan beleeft, de wijngaard meerdere bestemmingen te geven voor verschillende doelgroepen en 10 jaar na dato is de wijngaard een groot succes.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.