Bijgewerkt: 27 februari 2024

96% van de Amstelveense bedrijven zijn tevreden met vestiging

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-09-2010

Amstelveense ondernemingen tevreden over vestiging en dienstverlening

De meerderheid van de ondernemingen zegt bovendien tevreden te zijn over hun directe omgeving, de bereikbaarheid van hun bedrijfsvestiging en de gemeentelijke dienstverlening. Dit staat in de Bedrijvenpeiling 2010 die in maart-april werd gehouden onder 7.300 Amstelveense bedrijven. Verbeterpunten zijn er ook.

Rond de 90% van de respondenten beoordelen de bereikbaarheid van hun bedrijf per fiets en auto als goed. Meer dan de helft zegt bus en tram een goede oplossing te vinden. 62% van de Amstelveense werknemers maakt gebruik van de auto omdat zij die vaak nodig hebben voor hun beroep. Amstelveen telt relatief veel arbeidsplaatsen in de zakelijke dienstverlening.

JW Groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Jan-Willem Groot (CDA) wethouder economische zaken


Tevreden over bedrijfsomgeving

Het merendeel van de respondenten karakteriseert Amstelveen onder andere als rustig, modern, vriendelijk, maar ook saai en niet heel sfeervol. Men is tevreden over groen en bereikbaarheid, maar straatmeubilair en het bestrijden van zwerfvuil en onkruid kan beter. Per wijk zijn de bevindingen verschillend.

Veiligheid blijft een aandachtspunt. Hoewel nagenoeg gelijk als in de peiling 2006 blijkt wederom 30% van de ondernemers jaarlijks te maken hebben met een delict waarmee ze bij de politie aanklopten. Vooral inbraken en vernieling zijn aanleiding voor aangifte.

Gemeentelijke dienstverlening

Steeds meer ondernemers weten de weg naar het raadshuis te vinden, zowel digitaal als telefonisch. Zo’n 46%van hen heeft in 2009 contact gehad met de gemeente. Zij zeggen vooral tevreden te zijn over de bereikbaarheid, de snelheid van service en de openingstijden. 69% van de respondenten kent de gemeentelijke website en 50% heeft er gevonden wat zij zochten. In 2006 was dat nog 38%.

Vooral informatie over vergunningen, bouw- en bestemmingsplannen en contactgegevens zijn voor ondernemers interessant. Ook willen zij op de hoogte gehouden worden van gemeentelijke plannen via een digitale nieuwsbrief. Zo’n 60% vindt dit het meest optimale communicatiemiddel.

Waardevolle informatiebron

Wethouder Groot (CDA) van economische zaken vindt de input van de lokale bedrijven van groot belang voor de gemeentelijke dienstverlening. “We willen op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van lokale bedrijven en kleine ondernemers.

Omdat het praktisch niet haalbaar is om de ruim 7000 bedrijven persoonlijk te spreken, is dit een goed middel om te peilen wat er leeft. De terugkoppeling en tips die we gekregen hebben nemen we mee in ons beleid en uitvoering, op economisch en (de)reguleringsvlak.’

Representatief respons

De bedrijvenpeiling 2010 is een vierjaarlijks onderzoek en is in Amstelveen voor de derde keer gehouden onder 7.300 lokale bedrijven en ondernemers. Het onderzoek was gesplitst in een peiling voor bedrijven met minimaal twee medewerkers én een peiling ZZP gericht op zelfstandige ondernemers zonder personeel. De respons was bij de eerste groep het hoogst: 32%. Bij de groep ZZPers heeft 21% meegewerkt aan het onderzoek.

Voor de Bedrijvenpeiling 2010 zijn 2.360 bedrijven benaderd en zijn er 757 reacties gekomen. Dat betekent een responspercentage van 32%. Voor de Peiling ZZP 2010 zijn 4.167 bedrijven benaderd en 856 reacties gekomen. De Peiling ZZP 2010 heeft daarmee een responspercentage van 21%.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.