Bijgewerkt: 25 juni 2022

A day at the park op 14 juni gaat door

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-06-2008

Het college van B en W heeft besloten om vergunning te verlenen voor het dance-evenement in het Amsterdamse Bos op 14 juni 2008, omdat de Algemene Plaatselijke Verordening zulke evenementen toelaat. Aan de vergunning zijn op onder andere advies van de politie voorwaarden verbonden die de overlast moeten beperken. Op de nakoming daarvan zal worden toegezien. Bij het besluit van het college is extern advies betrokken.

Arena Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De Arena in het Amsterdamse Bos,waar het dance-evenement op 14 juni 2008 zal plaatsvinden


Het Arenaterrein is niet expliciet aangewezen als evenemententerrein. Incidenteel is het mogelijk om kortdurend af te wijken van het bestemmingsplan van het Amsterdamse Bos. Gezien de onrust onder omwonenden is het college van mening dat er duidelijkheid moet komen over het plaatsvinden van evenementen in het Amsterdamse bos. Het muziekevenement op 14 juni op het Arenaterrein is daarom eenmalig.

Het college wenst eerst beleid in dit kader op te stellen, voordat opnieuw vergunning wordt verleend aan muziekevenementen in het Amsterdamse bos met meer dan 3000 bezoekers. Dit betekent dat het muziekevenement op 9 augustus niet doorgaat.

De ervaringen van het evenement op 14 juni op het Arenaterrein worden meegenomen bij de ontwikkelingen van het nieuwe evenementenbeleid.

Omwonenden van het Amsterdamse Bos ontvangen een brief over het besluit van het college.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.