Bijgewerkt: 4 maart 2024

ANBO eist goede criteria bij huisbezoek van SVB

Nieuws -> Informatief

Bron: FNV / ANBO
13-02-2012

Onaangekondigde huisbezoeken voor AOW’ers zonder, dat er een gerichte verdenking van uitkeringsfraude is. Het voorstel voor een nieuwe regeling voor de huisbezoeken, dat staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer stuurde, is volkomen onduidelijk en enkel gestaafd op een subjectieve beoordeling van controleurs. ANBO eist goede, objectieve criteria, zodat er bijvoorbeeld eenvoudig getoetst kan worden of iemand samenwoont of niet.

Zo zou de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die o.a. de AOW uitkeert en de rechtmatigheid controleert, de Gemeentelijke Basisadministratie als uitgangspunt moeten nemen voor controle. “Samenwonen doe je in één huis. Apart wonen of LAT-ten doe je in verschillende huizen. Zo simpel kan het zijn”, aldus Liane den Haan, directeur van ANBO.

mannen Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

De regels moeten zó in elkaar zitten, dat het voor zowel burger als wetgever duidelijk is,wie zich aan de regels houdt en wie niet


ANBO heeft zich eerder verzet tegen de huisbezoeken van de SVB, die in het leven geroepen zijn door toenmalig staatssecretaris Aboutaleb. Ook de rechter maakte korte metten met de huisbezoeken van sociaal rechercheurs. ANBO spande in 2007 een proefproces aan tegen de SVB. Al jaren worden mensen beticht van uitkeringsfraude, terwijl daar geen sprake van is. Controle en handhaving gebeurt op basis van giswerk naar de tijd die mensen met elkaar doorbrengen, en de boodschappen die zij delen. Zelfs de SVB zelf heeft geen idee wat de criteria voor ‘het delen van een huishouden’ zijn, zo bleek uit een uitzending die ANBO maakte met VARA’s Ombudsman.

Den Haan: “Het gaat niet alleen om de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mensen. De regels moeten zó in elkaar zitten, dat het voor zowel burger als wetgever duidelijk is, wie zich aan de regels houdt en wie niet.” Onnodige verdenking van uitkeringsfraude is zinloos, traumatisch voor de zogenaamde verdachte en kost onnodig veel geld, volgens ANBO.

De boetes zijn torenhoog, en richten onnoemelijk veel emotionele en financiële schade aan. “De Tweede Kamer debatteert over een voorstel, waar twijfel en willekeur automatisch zijn  ingeweven. De Kamerleden zouden er goed aan doen even te kijken naar de voorstellen die ANBO al in maart 2011 deed, en vervolgens fatsoenlijke regeling van de staatssecretaris te eisen.”

ANBO?

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, ANBO staat voor emancipatie en zeggenschap van senioren over hun leven. Intergenerationele solidariteit is van belang op alle beleidsterreinen die voor senioren van betekenis zijn.

De overheid heeft een belangrijke rol in het garanderen van de rechten van senioren op vele terreinen. Daarom voert ANBO een lobby naar de politiek, zowel landelijk, provinciaal als lokaal.

De ANBO is een vereniging onder Nederlands recht, die statutair alleen de naam ANBO draagt en in uitingsvormen het onderschrift ‘aangesloten bij de FNV’ gebruikt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.