Bijgewerkt: 7 december 2023

ANBO start petitie voor herstart pensioenonderhandelingen!

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO
27-11-2018

ANBO wil dat het kabinet stappen zet om alsnog een pensioenakkoord te kunnen sluiten. 'Wij roepen het kabinet op om een handreiking te doen in het pensioendossier, zodat er verder onderhandeld kan worden' - zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. ANBO startte op 27 november 2018 een petitie om de druk verder op te voeren. Vanavond moet het kabinet zich in de Tweede Kamer verantwoorden over het stuklopen van de onderhandelingen. Sinds een half uur kan er getekend worden op https://www.anbo.nl/pensioenpetitie  

ANBO is zeer teleurgesteld dat de pensioenonderhandelingen zijn mislukt. 'Er ligt een grote verantwoordelijkheid voor de drie miljoen gepensioneerden, die sinds het uitbreken van de crisis hun pensioen al 15 procent minder waard zagen worden en aan wie de economische bloei volledig voorbij is gegaan. En ook werkenden ontspringen de dans niet. Ook zij krijgen bij pensionering een lager pensioen. Dat is niet te verteren' - zo zei Den Haan eerder.

Foto Amstelveen
(Bron ANBO - 2018)

Liane den Haan algemeen directeur bij ANBO


Pijnpunten

De rekenrente. Het kabinet en De Nederlandse Bank willen niet gaan rekenen met de (hogere) Europese rente, in plaats van de (lagere) rekenrente die nu gebruikt wordt. Door wel te rekenen met de Europese rente ontstaat er een positiever beeld van de lange termijnverplichtingen. Anders gezegd: de dekkingsgraden gaan omhoog,  waardoor de kans op indexatie hoger wordt; 

De doorsneepremie. Nu is het zo dat jongeren relatief te veel premie betalen en oudere werknemers te weinig. Dat kan veranderd worden, maar kost veel (pensioen)geld. De rekening ligt bij de groep van 35 tot 55 en de schade kan tot 7 procent pensioenopbouw oplopen. De vakbonden willen zekerheid over die compensatie. Een deel van de rekening kan betaald worden door de rekenrente te verhogen; 

Er moeten afspraken gemaakt worden om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. In de zorg haalt een op de vijf de AOW-leeftijd niet werkend, omdat zij op zijn. Dat kan zo niet langer;

Het moet mogelijk zijn om met vroegpensioen te gaan, zonder 'boete';

Ook zzp'ers moeten enige mate van pensioen opbouwen, anders zijn zij de armen van morgen.

ANBO is een vereniging onder Nederlands recht, die statutair alleen de naam ANBO draagt. De naam 'ANBO' staat formeel voor Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. De vereniging is opgericht om de individuele en collectieve belangen van senioren in de samenleving te dienen. Lees het hele dossier: Hoe zit het met het pensioenakkoord?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.