Bijgewerkt: 26 februari 2024

AOW-partnertoeslag wordt in 2015 afgeschaft

Nieuws -> Sociaal

Bron: FNV Vrouwenbond/Postbus 51/Wikipedia
25-09-2007

FNV Vrouwenbond en emancipatieadviesbureau Enova luiden de noodklok over het gebrek aan informatie onder vrouwen over de afschaffing van de AOW-partnertoeslag en eisen een informatiecampagne van de overheid.

'Een slimme meid is op haar pensioen voorbereid'. Was dat maar waar! Want uit recent onderzoek blijkt, dat dit in Nederland een grote illusie is. Maar 23% van de vrouwen tussen 47 en 57 jaar, de eerste groep die in 2015 wordt getroffen door het afschaffen van de AOW-partnertoeslag, weet dit-… meldt de FNV Vrouwenbond in haar persbericht.

Pensioensituatie

Dat betekent dat 77% van de vrouwen dus niet voorbereid zijn op het negatieve effect hiervan op het gezinsinkomen. Bij zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen is het nog slechter gesteld met de kennis. Er bestaat een groot gat tussen wetgeving en de mate van emancipatie van vrouwen. Kennis van de eigen pensioensituatie is van belang om de juiste keuzes te maken, maar die kennis is er nauwelijks.

2015

Geldzak Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

In 2015 wordt de AOW-partnertoeslag afgeschaft


Veel mensen weten nog niet, dat in 2015 de AOW-partnertoeslag geheel wordt afgeschaft. Vanaf dat jaar geldt, dat wanneer de jongste partner nog geen 65 jaar is en geen of weinig inkomen heeft, de gepensioneerde partner geen recht heeft op een partnertoeslag. In 2015 zal 29% van de huishoudens worden geconfronteerd met een achteruitgang van gemiddeld 27% t.o.v. de huidige regeling.

Prognose

Het emancipatieproces van vrouwen loopt echter achter bij de prognose waarop de afschaffing van de partnertoeslag is gebaseerd, afschaffing van de toeslag lijkt hierdoor veel te voorbarig. Ook betere informatieverstrekking over de afschaffing is van groot belang, want wie wel op de hoogte is en hiertoe de middelen heeft, kan nog stappen ondernemen om de financiële terugval op te vangen.

Betere voorlichting

Omdat de overheid tot nu toe in gebreke is gebleven, gaan de FNV Vrouwenbond en Enova in november 2007 om de tafel zitten met belangenorganisaties, pensioenfondsen, verzekeraars en de overheid om afspraken te maken over een brede voorlichtingscampagne.

Wat is AOW?

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het collectieve basispensioen in Nederland. De wet is in 1956 voorgesteld door de Ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De AOW is een collectief basispensioen, dat wordt uitgekeerd aan mensen van 65 jaar en ouder die in Nederland hebben gewoond. (Lees meer over AOW op Wikipedia)

Wat is een partnertoeslag AOW?

Zodra uw partner ook 65 jaar wordt, ontvangt hij of zij dus ook een AOW-uitkering. In de tussenliggende periode, dus als uw jongere partner nog geen 65 jaar is, kunt u recht hebben op een partnertoeslag AOW. Die toeslag wordt alleen uitgekeerd als uw partner geen of weinig eigen inkomen heeft.

Externe links: FNV Vrouwenbond  

Partnertoeslag AOW stopt in 2015 (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.