Bijgewerkt: 31 maart 2023

Aalsmeer wil invloed op winkels in Amstelveen

Nieuws -> Regio

Bron: Amstelveens Weekblad
14-10-2009

Buurgemeente Aalsmeer wil invloed uitoefenen op de wijze waarop Amstelveen het terrein Bovenkerkerhoek gaat inrichten voor grootschalige detailhandel. Zo wil Aalsmeer voorkomen, dat de ontwikkelingen hier een negatief effect hebben op winkelcentra in de omgeving, waaronder het eigen winkelbestand.


Grotere kaart weergeven

Bovenkerkerhoek is momenteel een braakliggend terrein gelegen aan het kruispunt Beneluxbaan/Bovenkerkerweg. De elektronicazaak BCC heeft Amstelveen gevraagd hier een hoofdvestiging te mogen openen en de bedoeling is, dat hier ook andere grootschalige detailhandelsvestigingen (gdv) komen.

Als de plannen doorgaan, dan komt er in Amstelveen een gdv-terrein, dat oorspronkelijk voor Aalsmeer was voorbestemd. De bedoeling was namelijk dat er Aalsmeer grootschalige winkelvestigingen zouden komen in Green Park, nabij de veiling. Dat betrof één van zeven in regioverband afgesproken terreinen voor dergelijke vestigingen. Aalsmeer wil dit bij nader inzien niet meer en in plaats daarvan heeft Amstelveen, dat eerder bij de regionale verdeling van zeven terreinen buiten de boot viel, zich opgeworpen zo'n terrein in te richten.

Aalsmeer vindt, dat grootschalige detailhandel niet past in Green Park. Om te voorkomen, dat door de ontwikkeling van het terrein in Amstelveen het Aalsmeerse winkelbestand alsnog schade oploopt, wil de buurgemeente dat er een brancheringscommissie wordt opgericht voor Bovenkerkerhoek. Daarin zouden dan Aalsmeer en andere regiogemeenten een afgevaardigde moeten krijgen.

Amstelveen onderzoekt momenteel, of de komst van BCC naar het terrein planologisch kan. Voordat het BCC kan toelaten, moet de gemeente goedkeuring hebben van de Stadsregio. De gemeente Amstelveen verklaart verder begrip te hebben voor de wens van Aalsmeer, om invloed te houden op de ontwikkelingen. Zitting in een brancheringscommissie is wat Amstelveen betreft 'bespreekbaar'.

Het besluit van de Stadsregio, om de zeven gdv-locaties aan te wijzen bij de vaststelling van het regionale beleid voor 2006-2010 werd destijds als controversieel getypeerd. Ook toen was een bezwaar, dat gdv-terreinen nadelig kunnen zijn voor bestaande winkelcentra. De Stadsregio stelt daarom als voorwaarde dat elk gdv-initiatief voor één van de zeven locaties grondig op negatieve uitstralingseffecten wordt beoordeeld.

Een grootschalige detailhandelsvestiging is een locatie met bedrijven buiten de normale winkelcentra, die hetzelfde soort winkels aanbiedt als de bestaande winkelcentra. Dit kan betekenen, dat winkels zoals Blokker en Mediamarkt zich op één van de door de regio aangewezen bedrijventerreinen kunnen vestigen. Grootschalige detailhandel is iets anders dan perifere detailhandel. Daarbij gaat het om bouwmarkten en tuincentra, die niet direct concurreren met detailhandel in winkelcentra.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.