Bijgewerkt: 2 december 2022

AanZ-Amstelveen heeft een klanttevredenheidsonderzoek gehouden

Nieuws ->

Bron: AanZ-Amstelveen
17-03-2015

In november 2014 heeft AanZ een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de bezoekers van de vijf wijkcentra van AanZ. Tegelijkertijd liep er een tevredenheidsonderzoek voor de vrijwilligers in de centra. Aan beide groepen werd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Uit het klanttevredenheidsonderzoek kan over het algemeen worden gesteld, dat de gebruikers tevreden zijn over het wijkcentrum en de verschillende beheersmatige werkzaamheden en taken die hier worden uitgevoerd. AanZ zal in 2015 extra aandacht besteden aan een aantal zaken die uit de enquête naar voren zijn gekomen, zoals hoe de ruimten uitnodigend en sfeervoller kunnen worden gemaakt, de schoonmaakkwaliteit te verbeteren en hoe communicatie naar de gebruikers gestructureerd vormgegeven kan worden.

Uit de resultaten van de enquête voor vrijwilligers valt af te leiden, dat er een verschil bestaat tussen de beleving van de locatie, waar men vrijwilligerswerk doet en de organisatie. Men kent de locatie en de medewerkers goed maar AanZ als organisatie kent men niet.

Over het algemeen werd aangegeven, dat vrijwilligers tevreden zijn met hun werk in de wijkcentra. Er zijn echter wel verbeterpunten zoals de communicatie in de organisatie. AanZ heeft uit deze beide onderzoeken goede punten om in 2015 mee aan de slag te kunnen. Het eerste punt, een mini symposium is inmiddels geweest. De resultaten van beide onderzoeken zijn de website terug te vinden www.aanz-amstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.