Bijgewerkt: 12 augustus 2022

Aanbevelingen van de EU Raad inzake beperkingen Covid-19 op vrij verkeer

Nieuws -> Informatief

Bron: EU Raad
14-06-2021

De EU Raad heeft op 14 juni 2021 een aanbeveling aangenomen tot wijziging van de aanbeveling inzake een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie. Met deze bijwerking wordt ingespeeld op de evoluerende epidemiologische situatie, de lopende vaccinatiecampagnes en de aanneming van het digitale COVID-certificaat van de EU.

Beperkingen van het vrije verkeer. De lidstaten moeten alle niet-essentiële reizen naar en uit donkerrode gebieden sterk blijven ontmoedigen. Dit moet ook gelden voor gebieden met een hoge prevalentie van COVID-19-varianten die zorgen baren of van belang zijn en voor gebieden met een onbekende prevalentie als gevolg van onvoldoende sequencing. Van mensen die uit deze gebieden reizen, moet nog steeds worden verlangd dat zij in het bezit zijn van een negatief testcertificaat en dat zij in quarantaine of in zelfisolatie gaan.

De lidstaten kunnen blijven eisen dat mensen die uit een oranje of rood gebied reizen, in het bezit zijn van een negatief testcertificaat. Indien zij niet in het bezit zijn van een dergelijk certificaat, kan van personen die uit een rood gebied reizen worden verlangd dat zij in quarantaine/zelfgeïsoleerd blijven totdat zij een negatief testresultaat hebben verkregen en kan van personen die uit een oranje gebied reizen worden verlangd dat zij na aankomst een test ondergaan. Kinderen onder de 12 jaar moeten worden vrijgesteld van de verplichting om tests te ondergaan.

Foto Amstelveen
(Bron EU Raad - 2021)

De EU-landen zijn het eens geworden over een gecoördineerde aanpak van reismaatregelen en hebben gemeenschappelijke criteria ontwikkeld voor het in kaart brengen van de COVID-19-risiconiveaus


Gevaccineerde en herstelde personen. Houders van vaccinatiecertificaten die zijn afgegeven overeenkomstig de verordening betreffende het digitale COVID-certificaat van de EU, mogen niet worden onderworpen aan tests of quarantaine/zelfisolatie als zij volledig zijn gevaccineerd met een door het EMA goedgekeurd vaccin en er sinds de volledige vaccinatie ten minste 14 dagen zijn verstreken. De lidstaten kunnen deze beperkingen ook opheffen na de eerste dosis van een twee dosis serie.

Herstelde personen die in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat er minder dan 180 dagen zijn verstreken sinds de datum van een positief testresultaat, mogen niet worden onderworpen aan tests of quarantaine/zelfisolatie. Van minderjarigen mag niet worden verlangd dat zij in quarantaine of zelfisolatie gaan als de persoon die hen begeleidt dat niet hoeft, bijvoorbeeld omdat zij gevaccineerd of hersteld zijn.

Gemeenschappelijke criteria en in kaart brengen. In de bijgewerkte aanbeveling zijn twee extra criteria opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of het vrije verkeer moet worden beperkt: de vaccinatie-update en de prevalentie van COVID-19-varianten die zorgwekkend of van belang zijn. Ook worden de drempels voor het opnemen van een gebied in een van de vier vastgestelde kleuren verhoogd:

-groen: als het aantal 14-dagenmeldingen minder dan 50 bedraagt en het percentage positieve testresultaten minder dan 4%, of als het aantal 14-dagenmeldingen minder dan 75 bedraagt en het percentage positieve testresultaten minder dan 1%

-oranje: als het aantal 14-dagenmeldingen minder dan 50 bedraagt en de testpositieviteit 4% of meer; als het aantal 14-dagenmeldingen tussen 50 en 75 ligt en de testpositieviteit 1% of meer bedraagt; of als het aantal 14-dagenmeldingen tussen 75 en 200 ligt en de testpositieviteit minder dan 4% bedraagt

-rood: als het aantal 14-dagenmeldingen tussen 75 en 200 ligt en het percentage positieve testresultaten 4% of meer bedraagt, of als het aantal 14-dagenmeldingen tussen 200 en 500 ligt

-donkerrood: de drempel voor deze kleur wordt gehandhaafd bij een meldingsfrequentie van meer dan 500

Noodrem. Wanneer de epidemiologische situatie in een regio snel verslechtert, met name als gevolg van een hoge prevalentie van zorgwekkende of interessante varianten, kunnen de lidstaten een noodremming instellen. Op basis daarvan moeten de lidstaten ook eisen dat gevaccineerde en herstelde personen tests ondergaan en/of in quarantaine/zelfisolatie gaan. De Raad dient, in nauwe samenwerking met de Commissie en gesteund door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, de situatie op een gecoördineerde manier te evalueren.

Achtergrond. De beslissing over het al dan niet invoeren van beperkingen op het vrije verkeer ter bescherming van de volksgezondheid blijft de verantwoordelijkheid van de lidstaten; coördinatie op dit gebied is echter van essentieel belang. De Raad heeft op 13 oktober 2020 een aanbeveling inzake een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie aangenomen, die op 1 februari 2021 is bijgewerkt. In deze aanbeveling worden gemeenschappelijke criteria en een gemeenschappelijk kader voor mogelijke maatregelen voor reizigers vastgesteld. De aanbeveling van de Raad is geen juridisch bindend instrument. De autoriteiten van de lidstaten blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van de inhoud van de aanbeveling.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.